'De gans is de nieuwe weidevogel van Nederland'

Het is onze eigen schuld en er zijn best alternatieven mogelijk. Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs in Dalen reageert met afschuw op het nieuws dat ganzen in Zuid-Holland mogen worden vergast. De dieren zouden een gevaar vormen voor de luchtvaart en schade toebrengen aan gewassen.
"Wat ik heel bijzonder vind, is dat het publiek een beetje verkeerd wordt voorgelicht. Er wordt vaak gezegd dat ganzen heel schadelijk zijn. Mensen nemen dat zonder enige kennis van zaken aan. Ze zeggen ook dat er te veel ganzen zijn. Maar als je nagaat dat er rond luchthavens vaak veel voedselgewassen zijn, dan trek je de ganzen juist aan. De gans is de nieuwe weidevogel van Nederland, door de manier waarop wij landbouw bedrijven", aldus Hof.

Lange juridische strijd
De provincie Zuid-Holland wilde al een tijd lang het aantal ganzen terugdringen. Het leidde tot een lange juridische strijd tussen de overheid en natuurbelangenorganisaties. Aan die strijd kwam gisteren een einde, door een uitspraak van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van ons land. Zuid-Holland mag duizenden ganzen gaan afmaken.

Hof denkt dat de Raad van State zich heeft laten voorlichten door mensen met bepaalde belangen en dat die mensen dus niet objectief zijn.

Oplossing
De ganzenliefhebber uit Dalen heeft over een gans-vriendelijke oplossing nagedacht, die tegelijkertijd ook nog eens groene stroom oplevert. "Als we het bijvoorbeeld over Schiphol hebben; daar kun je heel gemakkelijk zonnepanelen neerzetten."

Volgens Hof is het dan voor de ganzen geen interessant gebied meer. Nu is dat nog heel anders. "Neem de polderbaan: mensen landen er bijna met de buik van het vliegtuig in de mais of in het graan. Vind je het gek dat er aanvaringen komen met ganzen?"

Bovendien kun je volgens Hof de ganzen best gemakkelijk verjagen. "Ganzen doen alles op inprenting. Je kunt ze verjagen naar foerageergebieden." Daarmee bedoelt hij dat je de ganzen kunt aanleren zich in een ander gebied te vestigen, waar voldoende voedsel voor ze is. "Er kan in Nederland heel makkelijk een oplossing worden gevonden voor ganzen rond luchthavens. Maar dan moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen en stappen zetten."

Meer maatregelen
Voorlopig ziet het ernaar uit dat de ganzen toch worden gedood, dankzij de uitspraak van de Raad van State gisteren. De provincie Zuid-Holland mag tot en met 31 juli ganzen laten vangen met netten en vangkooien. Vervolgens worden ze in een container vergast met CO2, meldt de NOS

Hof denkt dat hiermee het probleem niet voor de lange termijn wordt opgelost. Er moeten dan meer maatregelen worden genomen, zegt hij. "Als je die ganzen gaat wegvangen en je blijft het voedselaanbod houden, houd je het probleem."

Hof is daarnaast van mening dat de ganzen niet eens zoveel gevaar opleveren in de buurt van luchthavens. "Op het moment dat een populatie al jarenlang leeft rondom een luchthaven, vliegt een gans echt niet zomaar in een vliegtuigmotor."

Beeldvorming
Als hoeder van het ganzenparadijs in Dalen is Hof natuurlijk in de bres gesprongen voor de Zuid-Hollandse ganzen. "We schrijven enorm dikke rapporten. We zitten met mensen om tafel van de Tweede Kamer tot aan de provincie. Maar het punt is en blijft dat de beeldvorming van mensen niet verandert. Mensen laten zich leiden door het feit dat er schade is. Daar maken we ons zorgen om."

Deel dit artikel: