Parende aardbeivlinders: 'Nog nooit gezien, fantastisch!'

Boswachter Pauline Arends is erg enthousiast over de waarneming van de aardbeivlinders in Hart van Drenthe. "We krijgen nu een beter beeld van de eisen die de vlinder stelt aan haar leefgebied."
Stefan Pronk van de Vlinderwerkgroep Drenthe was gisteren samen met de boswachter in Hart van Drenthe op zoek naar de aardbeivlinder. Hij zag pal voor zijn neus dat een aardbeivlinder een eitje afzette. Arends: "Dat was geweldig. We zagen voor het eerst waar de vlinder op welk deel van de plant het eitje afzet en hoe de omgeving eruit ziet."  Ze waren op de plek waar de vlinders twintig jaar geleden ook voorkwam, daarna is de soort er verdwenen.

Tikkende achterpoten
"En dat was nog net alles", vervolgt Arends. "Vervolgens gingen twee vlinders paren. Dit duurde tien minuten, de vlinders bleven al die tijd rustig zitten. Wat opvalt is dat een van de vlinders telkens met de achterpoten tegen de copulerende achterlijven aantikt. Misschien om de partner aan te moedigen of op te winden? Doen alleen aardbeivlinders dit of ook andere vlinders? Ik heb dit nog nooit gezien, fantastisch!"

Schrale graslanden
Het eitje werd afgezet op tormentil. Dit is de waardplant (de plant waar de rupsen van eten) van de aardbeivlinder. Daar komt de naam van de vlinder ook vandaan, tormentil is familie van de aardbeiplant.
Het leefgebied van de aardbeivlinder bestaat uit schrale graslanden: de blauwgraslanden en heischrale graslanden. Dat zijn zeldzame vegetatietypen, maar ze komen in Drenthe nog relatief veel voor.  

Daling aantal vlindersoorten
De waarneming van deze aardbeivlinders is een lichtpuntje. Over het algemeen gaat het niet goed met de insecten. Arends maakt zich daar zorgen over. 

Zie ook: Drentse natuur onder druk: 'Dit is alarmerend en ernstig'
Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws
Deel dit artikel: