Tegenvaller: vervuilde grond kost Hoogeveen een ton

Graafmachine
De gemeente Hoogeveen zit opgescheept met een lading onbruikbare PFAS-grond © ANP/HOLLANDSE HOOGTE/LEX VAN LIESHOUT
De aanleg van de rotonde aan de Wolfsbosstraat en de herinrichting van Het Haagje in Hoogeveen levert de gemeente een extra rekening op van een ton. De financiële tegenvaller wordt veroorzaakt doordat PFAS-houdende grond alsnog moet worden afgevoerd.
In 2018 werd een bodemonderzoek gedaan op de plek waar de rotonde is gekomen. Op basis van de toen geldende regels kon de grond probleemloos ergens anders worden gebruikt. In juli 2019 veranderde de Rijksoverheid de regels voor PFAS-houdende grond. De grond die bij het project in Hoogeveen vrijkwam, bevatte deze chemische stoffen en moest opnieuw worden gekeurd. De grond werd via de nieuwe normen als 'niet toepasbaar' aangeduid en is daardoor niet meer te gebruiken. De gemeente Hoogeveen is de hoop verloren dat de PFAS-normen nog worden aangepast, waardoor de grond dus nutteloos blijft.

Opslag

De onbruikbare PFAS-grond ligt al twee jaar opgeslagen op het terrein van de Zuidema Groep in Hoogeveen, voor de opslag moet jaarlijks betaald worden. "Dit is geen toekomstbestendige oplossing, het probleem van de afvoer van de grond wordt hiermee telkens naar de toekomst verschoven", schrijft de gemeente. "De grond moet als saneringsgrond afgevoerd worden. Dit brengt de nodige extra kosten met zich mee."
De grond moet naar de Attero-locatie in het Gelderse Wilp worden gebracht om te worden verwerkt. De kosten daarvan zijn 99.000 euro exclusief btw, dat bedrag wordt verwerkt in de begroting van 2023.