Schoolbestuurders Hoogeveen boos op wethouder Steenbergen

Schoolbestuurders van het christelijk, openbaar, speciaal en middelbaar onderwijs in Hoogeveen hebben het overleg met wethouder Jan Steenbergen opgeschort. De bestuurders willen een toezegging dat de komende jaren geld beschikbaar blijft voor nieuwbouw van scholen, ook al is er een forse tegenvaller bij de bouw van Kindcentrum Wolfsbos.
In een brief aan de gemeenteraad leggen de schoolbestuurders uit waarom ze uit het overleg met de wethouder zijn gestapt. Wethouder Steenbergen zou gezegd hebben geld van investeringen voor de komende twee jaar 'naar voren te halen' om de extra miljoenen op tafel te krijgen die Kindcentrum Wolfsbos gaat kosten. Voor dat nieuwbouwproject met daarin twee basisscholen en kinderopvang had de gemeente 3,6 miljoen euro begroot. Het wordt 6,5 miljoen euro.'Direct geld nodig'
Bestuurder Zweers Wijnholds van de stichting Bijeen: "In het stuurgroepoverleg kwamen we voor een onaangename verrassing te staan. Middelen die bestemd zijn voor 2020, 2021 en 2022 worden nu gestoken in Kindcentrum Wolfsbos. Het masterplan voor alle scholen in de gemeente waar we aan werken loopt nu bij het begin al vertraging op daardoor. En dat terwijl er bij meer scholen direct veel moet gebeuren."

Wethouder 'blundert'
D66 deelt de conclusie van de schoolbestuurders en zegt dat wethouder Steenbergen 'blundert' in de relatie met de schoolbestuurders. Raadslid Marin Rutgers: "D66 staat pal achter deze besturen in dit dossier. Het is een zaak die al jaren voortsleept. Zowel het vorige als het huidige college heeft geen visie op hoofdlijnen voor zowel onderwijs als onderwijshuisvesting. Daadkracht en sturing missen."


Visie bijna klaar
Wethouder Jan Steenbergen zegt dat hij niet kan plaatsen waarom de onderwijsbestuurders uit het overleg zijn gestapt. "We hebben de onderwijsvisie nu bijna klaar en dan hebben we een compleet overzicht van wat er nodig is voor het onderwijs. Op basis van de huidige normen is er geen enkele school die niet voldoet. Maar dat wordt anders als de raad de onderwijsvisie aanneemt. Dan zijn er nieuwe normen en kunnen we financiën naar voren halen. Maar de gemeente heeft niet onbeperkt geld."

Inmiddels heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Hoogeveen de schoolbestuurders uitgenodigd voor overleg. Wijnholds gaat daar met de andere schoolbestuurders op in. Zweers Wijnholds: "We willen een reëel toekomstperspectief en daar hoort simpelweg geld bij."