Laatste hoop vervlogen: Harens Lyceum definitief op slot

Het Harens Lyceum in Zuidlaren gaat definitief op slot. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 verdwijnt de locatie van de middelbare scholengemeenschap uit het dorp. Een petitie van bezorgde ouders heeft het schoolbestuur niet op andere gedachten gebracht.
De medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit van de directie. Hiermee komt definitief duidelijkheid voor leerlingen en ouders. 

Laatste jaar les in Zuidlaren
Volgend schooljaar zullen alle huidige leerlingen nog les krijgen in het schoolgebouw van het voormalige Zernike College. Daarna verhuizen de leerlingen naar de locatie aan de Kerklaan in Haren. Daar zullen de kinderen hetzelfde programma blijven volgen als dat zij nu doen. Ook de klassen blijven hetzelfde. Daarnaast gaan de docenten die lesgeven in Zuidlaren mee naar Haren en zullen daar de Zuidlaarder leerlingen les blijven geven.

Leerlingenaantallen dalen
Steeds minder leerlingen melden zich de laatste jaren aan op het het Harens Lyceum in Zuidlaren. In het schooljaar 2015-2016 waren dit nog 133 nieuwe leerlingen, tegenover slechts 25 dit jaar. Mede daardoor is het leerlingenaantal de afgelopen jaren fors gedaald.

Een petitie van verontruste ouders om de school open te halen, heeft het niet gered. In april werd de petitie binnen enkele dagen ruim vijfhonderd keer ondertekend.

Deel dit artikel: