Gravende honden veroorzaken meer schade aan dijken

Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen (Rechten: Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen (Rechten: Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Honden die in dijken graven vormen een toenemend probleem voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Door de gravende honden ontstaat schade aan de grasmat, die juist dient als beschermlaag van de dijk. Het aantal locaties met graafschade door de viervoeters is toegenomen van 80 naar 131.
Volgens het waterschap komen dit soort schades vooral voor in stedelijke gebieden. Ze roept hondenbezitters op hierop alert te zijn.

Minder schade door muskusratten

Goed nieuws kwam er van de muskusratten. Deze diertjes zorgen juist voor veel minder schade. Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. De muskusrattenpopulatie wordt door het waterschap sterk teruggedrongen omdat zij een risico vormen voor dijken en oevers.
Het aantal rijspoorschades steeg van 139 naar 149. Dit heeft te maken met de aanleg van 16 kilometer nieuwe dijken langs het onlangs opgeleverde Reevediep in Overijssel.
Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl