Groter tekort in Assen: Bezuinigingspakket van 6 miljoen topje ijsberg?

Het is zeer de vraag of Assen genoeg heeft aan een bezuinigingspakket van 6 miljoen dat met veel moeite bij elkaar is geschraapt. Op de jaarrekening over 2018 komt Assen ineens veel meer tekort, en dreigt er jaarlijks een gat van 1,3 miljoen euro bij te komen.
Bronnen zeggen dat het tekort op de jaarrekening tot bijna 9 miljoen zou oplopen, maar door incidentele meevallers komt het zover niet.

Pas volgende week wordt de jaarrekening in het Asser college afgetikt. Daarom wilde wethouder Roald Leemrijse gisteravond na de raadsvergadering er verder niets over kwijt. Ook niet of een extra noodpakket, dat het college achter de hand heeft om nog eens 1 miljoen te besparen, direct al uit de kast kan.

Meer compensatie rijk
Maar de oorzaak van nog meer financiële ellende is wel duidelijk: nog weer hogere tekorten op jeugdzorg en Wmo. Dat gaat om 7,3 miljoen over 2018, waarvan 6,5 miljoen op jeugdzorg. En dat loopt op als het Rijk niet met flinke compensatie over de brug komt. Dat heeft gemeenten in 2015 immers ook opgezadeld met jeugdzorg en Wmo, plus een korting er bovenop.

Maar terwijl alle gemeenten tezamen nog een stevige lobby voeren richting het Rijk via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en de wethouders van de regeringscoalitie een brandbrief sturen, moeten ze in de tussentijd wel de gemeentelijke begrotingen kloppend maken. Dus zonder tekorten. Dat lukt vooralsnog alleen met forse bezuinigingen. Want zonder tijdig dichtgetimmerde begroting, dreigt preventief financieel toezicht van de provincie. Dan moeten gemeenten elke cent verantwoorden die ze willen uitgeven.

5 procent ozb-verhoging
In Assen is afgelopen maanden een kortingspakket bij elkaar gesprokkeld van zes miljoen euro. 2 miljoen wordt bespaard op jeugdzorg en Wmo, door preventie, minder snel dure zorg toewijzen en lagere zorgkosten dankzij een ander inkoopbeleid bij zorginstellingen.

De rest van het tekort wil Assen wegpoetsen met geld uit de reserves (1,2 miljoen), de ozb met 5 procent extra verhogen (800.000 euro) en hogere rioollasten (55.000 euro). Verder is er 2,7 miljoen euro bij elkaar geschraapt met besparingsmaatregelen zoals minder wegen- en plantsoenonderhoud, verkoop van een paar gemeentelijke panden, schrappen in reïntegratietrajecten voor werklozen, minder gladheidsbestrijding, minder openingsuren van de vuilstort en het schrappen van de stedelijke kunstruimte KINK.

'De koek is op'
De ozb-verhoging is onontkoombaar, zegt Roald Leemrijse (VVD) nu ineens als wethouder, terwijl hij er als raadslid altijd fel op tegen was lokale belastingen als ozb en rioolheffing als melkkoe te gebruiken. "Deze wethouder heeft er ook zeker last van naar dit middel te grijpen. Er ligt al een stevig bezuinigingspakket, en we doen al een forse greep in reserves, maar op een bepaald moment is de koek op. We streven naar een sluitende meerjarenbegroting in 2022: 5 procent verhoging is echt nodig in dit pakket aan maatregelen. Beslist niet prettig, wel noodzakelijk." 

Maar CDA, D66 en PvdA vragen zich af of de gemeente Assen wel zo braaf moet zijn om de forse tekorten op jeugdzorg en Wmo zelf op te lossen. "Het is bij gemeenten over de schutting gedonderd, met een korting erbij. Laten we met z'n allen aan Den Haag zichtbaar maken waar het probleem zit, en zelf niet de gaten dichttrekken", aldus D66-voorman Remi Moes. "Wees maar eens het stoutste jongetje van de klas. Voor mijn part doen alle gemeenten dat."

'Niets doen'
Dezelfde insteek kiezen CDA, 50Plus en PvdA. Albert Smit, PvdA-raadslid: "Doe niets, laat Den Haag maar zien waar het tekort vandaan komt. Psychologisch lijkt ons dat beter. Als wij het zelf nu als gemeenten oplossen, is dat strategisch misschien helemaal niet handig. Dan ziet het Rijk dat we het zelf ook kunnen oplossen, en dan kunnen zij achterover leunen." 

ChristenUnie, VVD, GroenLinks en Stadspartij PLOP willen die kant niet op. Ze vinden het niet realistisch om niks te doen en zelfs onverantwoord, vooral omdat er 'nog meer slecht nieuws aankomt vanuit Den Haag'. Dus moet Assen wel ingrijpen, vinden ze, onder meer met de extra belastingverhoging. En als het moet, mag de ozb volgens sommigen ook best nog een tandje meer.

Meer toeristenbelasting
Zo ziet een aantal partijen ook heil in hogere toeristenbelasting. Die is, vooral volgens PvdA en GroenLinks, met 1,30 euro per nacht erg laag vergeleken met de rest van Nederland. "Verhoog het maar met 50 cent, dan wordt het 1,80 euro. Levert zo 1,5 ton op, en dan zijn we nóg goedkoper dan in de rest van ons land", stelt Hans Marskamp van GroenLinks. "En zo leggen we niet alle lasten bij onze inwoners neer."

Ook wil GroenLinks de 5 miljoen, die Assen een paar jaar geleden reserveerde voor een ijsbaan bij het TT Circuit, gebruiken om de financiële nood te lenigen. "Ik heb toch het idee dat die ijsbaan er niet meer gaat komen, dus laten we iets nuttigs doen met het geld."

Op 11 juli besluit de raad van Assen over de miljoenenbezuinigingen.
Deel dit artikel: