Plan voor centrum Zuidlaren pas over jaar klaar

De ontwikkeling van het centrumplan Zuidlaren loopt weer vertraging op. Het participatietraject 'Zuidlaren werkt Samen' trekt zoveel belangstelling, dat het extra tijd kost om alles te verwerken.
Daarom gaat het college van Tynaarlo het niet redden om nog voor de zomer alvast een zogeheten ontwikkelrichting te presenteren aan de raad, als basis voor een concreet plan. Dat wordt verschoven naar september of oktober. Het gevolg daarvan is dat er niet eind dit jaar een eindproduct ligt van alle inspraakreacties en ideeën, maar pas volgend voorjaar.

Zorgvuldigheid voor snelheid
Het college noemt het vervelend dat de planning niet wordt gehaald, maar vindt dat zorgvuldigheid en kwaliteit van het traject boven snelheid gaan. "De betrokkenheid is overweldigend, om met de woorden van Citisens te spreken. En we willen de deelnemers serieus nemen."

Ruim 50 ondernemers bezochten het ondernemersatelier, 150 kwamen er naar het pop-up-atelier, en meer dan 1.600 mensen vulden de enquête in.


Ook kreeg de gemeente van verschillende inwoners en ondernemers reacties en ideeën opgestuurd. "Al die reacties willen we zo goed mogelijk wegen en betrekken bij de plannen. Dat kost Citisens meer tijd dan verwacht", aldus het college in een brief aan de raad over de vertraging. Citisens is speciaal ingeschakeld door de gemeente, om een uitgebreid participatietraject te houden rond de centrumplannen in Zuidlaren. Kosten hiervan zijn anderhalve ton.

'Blij met grote betrokkenheid'
B en W zijn blij met de grote betrokkenheid, omdat daar nu juist ook het participatieproces voor de centrumontwikkeling van Zuidlaren voor bedoeld is. "Het doel was zoveel mogelijk mensen in Zuidlaren bij de plannen te betrekken, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Tot nu toe hebben we als college gekregen waar we op hoopten."

Omdat Citisens meer tijd nodig heeft om alle informatie te verwerken, en er ook nog een verkeersonderzoek loopt tot juni, is het niet haalbaar om voor de zomer een ontwikkelrichting te presenteren aan de raad. Verder komt er voor de zomer nog een expertmeeting met deskundigen op het gebied van detailhandel, verkeer, groen en cultuurhistorie. Dit gebeurt op verzoek van ondernemers. Op de uitkomsten van de expertmeeting kan ook weer gereageerd worden.

Al lange voorgeschiedenis
Het college erkent dat de centrumontwikkeling in Zuidlaren al een lange voorgeschiedenis kent. Al vanaf 2015 wordt er gesproken over ontwikkeling van het voorterrein van de Prins Bernhard Hoeve. Toen in 2017 bleek dat de projectontwikkelaar het niet meer zag zitten, trok de gemeente Tynaarlo de regie naar zich toe en kocht het terrein.

De vraag is al tijden of er supermarkten op het terrein moeten komen en hoeveel, en wat er met de historische brink en met de drukke Stationsweg moeten gebeuren. Dwars daar doorheen speelt ook nog de discussie over een tijdelijke AH-supermarkt op het terrein, die al jaren een vergunning heeft voor een noodwinkel, maar de gemeente laat hem niet toe.

Officieel ligt er nu 1 miljoen euro van de provincie Drenthe voor het centrumplan van Zuidlaren. PS gaven daar woensdag groen licht voor.