Kabinet: hulp en geld voor gemeenten voor bereiken 'opvangdeal'

Asiel
Eric van der Burg is namens het kabinet verantwoordelijk voor asielzaken © ANP JEROEN JUMELET
Het kabinet wil dat elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken voor asielzoekers regelt. Ook moeten gemeenten de komende zes weken 7500 erkende vluchtelingen een tijdelijke woning aanbieden. Zo moet er ruimte vrijkomen in de asielopvang, melden bronnen aan de NOS.
Het kabinet stelt voor dat de burgemeesters van het veiligheidsberaad dit coördineren. In dat beraad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, allemaal burgemeesters van grotere gemeenten. Voor Drenthe is dat Marco Out, burgemeester van Assen.

Ruilgeld voor inspanningen gemeenten

Als tegemoetkoming voor die inspanning biedt het kabinet aan om per veiligheidsregio dertig ambtenaren te leveren om deze plekken in de praktijk te regelen. Daarnaast is het de bedoeling dat busvervoer en medische zorg door het Rijk geregeld gaan worden. Verder wordt dit jaar 40 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van woningen voor statushouders.
Het plan volgt na het overleg van afgelopen maandag, waar de veiligheidsregio's en het kabinet het niet eens werden over het aanpakken van de opvangproblematiek. Knelpunten tijdens het overleg waren financiën en de personeelskrapte binnen gemeenten. Nog meer taken op hun bordje zien zij niet zitten. Eind deze week wordt er opnieuw vergaderd.
Het overleg tussen de veiligheidsregio's en het kabinet is onder meer gestart vanwege het tekort aan opvangplaatsen aan Ter Apel. Daar is al wekenlang sprake van een beddentekort, waardoor asielzoekers soms op stoelen moeten overnachten. Met het nieuwe voorstel hoopt het kabinet op meer succes. Het kabinet wil vrijdag benadrukken dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, omdat zij ook al Oekraïners opvangen, maar dat de hulp van de gemeenten nu eenmaal nodig is.