Wat vind jij: Gemeenten moeten verplicht worden om asielzoekers voor onbepaalde tijd op te vangen

azc Assen
Het azc in Assen © ANP/Hollandse Hoogte/Peter Hilz
Het kabinet wil dat gemeenten de komende zes weken 7.500 erkende vluchtelingen een tijdelijke woning aanbieden, melden bronnen aan de NOS. Zo moet er ruimte vrijkomen in de asielopvang. Ook vraagt het kabinet de gemeenten om in iedere veiligheidsregio 225 extra opvangplekken te regelen. Daar wil Den Haag ook iets tegenover zetten.
Het kabinet stelt voor dat de burgemeesters van het veiligheidsberaad de uitvoering coördineren. In dat beraad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, allemaal burgemeesters van grotere gemeenten.
Als tegemoetkoming voor die inspanning biedt het kabinet aan om per veiligheidsregio dertig ambtenaren te leveren om deze plekken in de praktijk te regelen. Verder is het de bedoeling dat busvervoer en medische zorg door het Rijk geregeld gaan worden.
Ook wordt dit jaar 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor de bouw van woningen voor statushouders. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De eisen aan tijdelijke woningen voor deze groep worden versoepeld.

Burgemeesters

Afgelopen maandag kwam het kabinet er met het veiligheidsberaad niet uit. Burgemeesters klaagden na afgelopen maandag dat het kabinet wel vroeg, maar niets bood. Inzet is om gezamenlijk een plan te maken voor de vastlopende asielopvang. Eind deze week wordt er opnieuw vergaderd.

Wat vind jij

Is tijdelijke opvang voor 7.500 erkende vluchtelingen voldoende, of moeten gemeenten vluchtelingen voor onbepaalde tijd opvangen?