Wetenschapsprijs voor wormen-expert uit Assen

Jeroen Onrust heeft de Friese Wetenschapsprijs ontvangen voor zijn onderzoek naar regenwormen. "Dit was de eerste stap. Nu ga ik kijken hoe boeren meer profijt kunnen hebben van wormen."
Regenwormen zijn van grote waarde voor het boerenland en de dieren die er leven, zoals beschermde weidevogels. "De prijs is een erkenning en een aanmoediging", zegt de 30-jarige wetenschapper. "Het is fijn om te weten waar je 't voor doet. Soms werd ik wel depri van hoe hard de aantallen weidevogels in het land achteruitgaan, net als de insecten. Maar er zijn gelukkig boeren die het anders willen. Dat zit sinds twee tot, drie jaar in een stroomversnelling."

Ploeg van moeder natuur
"Darwin zei al: wormen zijn de ploeg van moeder natuur. Doordat ze de grond omwoelen faciliteren ze de groei van andere diersoorten, van schimmels en bacteriën", zegt Onrust. "We weten allang dat regenwormen belangrijk zijn, maar we weten maar weinig over de verschillende soorten. Ze eten anders, ze gedragen zich anders." De rode regenworm blijkt het in monotone weilanden moeilijk te hebben. En juist deze is belangrijk als voedsel voor de weidevogel. 

Zie ook het interview van ROEG! met Onrust: De regenworm als voedselbron

Wormen in rust door droogte
Daarnaast heeft de droogte een negatief effect op de wormen. "De droogte die we nu hebben, en die we van vorige zomer kennen, zorgt ervoor dat wormen het niet naar hun zin hebben en in een rusttoestand zijn. Ze draaien niet mee in de bodem en hun positieve effect wordt teniet gedaan. Dan moeten boeren zelf meer doen om het land gezond te houden." 

Wanhoop van de boeren
De tienduizend euro die aan de prijs verbonden is, zet Onrust in voor meetapparatuur in het veld. "Ik merk dat boeren geïnteresseerd zijn in mijn onderzoeken. Ik zie soms de wanhoop bij hen: ze willen wel natuurvriendelijker boeren, maar zitten vast in het systeem van intensiveren." Onrust wil nu gaan kijken hoe je de voordelen van wormen optimaal kan benutten. "Voor akkerbouw en melkvee: de bodem, daar draait het allemaal om."

Wat leeft er allemaal in de bodem? In de komende uitzending van ROEG! bekijken we de Drentse grond van dichtbij. Kijk zaterdag vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe en na 18 uur op ROEG!
Deel dit artikel: