SodM: geen lekkage of overschrijding bij afvalwaterinjecties Nijensleek

Vrachtwagens brengen vanuit Eesveen afvalwater naar het lege veld in Nijensleek
Vrachtwagens brengen vanuit Eesveen afvalwater naar het lege veld in Nijensleek © Andries Ophof / RTV Drenthe
SodM, het Staatstoezicht op de Mijnen, concludeert dat het Canadese bedrijf Vermilion Energy geen regels aan de laars lapt in Nijensleek en Eesveen. Er is geen sprake van lekkage, bij de overslag in Eesveen wordt aan de norm van verontreinigende stoffen voldaan en op stikstof handhaven kan niet.
Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, de Vereniging milieudefensie Westerveld en Stichting GAS DrOvF uitten zorgen over de situatie in Nijensleek en Eesveen. Ze dienden daarom eerder dit jaar een handhavingsverzoek in.

Eesveen voldoet aan waarden

Vermilion Energy wint in Zuidwest-Drenthe gas uit meerdere kleine velden. Het restproduct, het afvalwater met hulpstoffen, wordt in Eesveen verzameld en gaat in Nijensleek terug de grond in. Daarvoor zijn regels opgesteld over hoe hoog de waarden in het afvalwater mogen zijn. De drie partijen waren bang dat die waarden werden overschreden.
"SodM heeft op 21 april 2022 een inspectie uitgevoerd waarbij extra aandacht is besteed aan het lossen van een tankwagen en het meten van emissies van benzeen uit de actief-koolfilters op de locatie Eesveen. De gemeten benzeen ligt (ver) onder de grenswaarde", schrijft het SodM in haar besluit.
Bij de inspectie is ook gekeken naar eventuele methaanemissies. Die zijn niet waargenomen. Over de stikstofuitstoot stelt het SodM dat Vermilion niet wettelijk verplicht is die waardes te publiceren. Er is dan volgens de toezichthouder ook geen overtreding begaan.

Lekkage Nijensleek

Verder waren er door de drie partijen ook zorgen over de kwaliteit van de installatie in Nijensleek. Doordat de binnenbuis, de zogeheten tubing, twee keer in een korte tijd moest worden vervangen door Vermilion waren de clubs bang dat er sprake was van lekkage. Met vers in het achterhoofd de situatie in Twente, waar de buitenbuis bij afvalwaterinjecties van oliewinning kapot ging, leidde de situatie tot onrust.
"Er is niemand die ze controleert op die diepte. Het is on-Nederlands om zo met problemen om te gaan, dit is meer iets voor cowboystaten", riep voorzitter Karel Jasperse van GAS DrOvF eerder over de kwestie.

Controle op basis van metingen

SodM heeft naar de installatie in Nijensleek gekeken op basis van metingen. "Je kan niet met een zaklampje op die diepte kijken, maar de metingen geven aan of er iets lekt. Wij hebben naar die metingen gekeken", legt Cynthia Heine van SodM uit. "Dat is net als een dokter, die kan ook niet in de aderen kijken, maar op basis van metingen wel de bloeddruk meten."
Op basis van de metingen heeft SodM geconcludeerd dat er niets lekt: "Het feit dat de binnenbuis zo nodig wordt gerepareerd, is geen overtreding. Er hebben weliswaar reparaties plaatsgevonden, maar er is geen sprake van lekkage van productiewater of de dreiging ervan." Daarbij voegt Heijne toe dat SodM blij is dat Vermilion heeft opgemerkt dat vervanging van de binnenbuis nodig was en dat ze die vervangen hebben. Ondanks dat daar voor het bedrijf een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

Geen zekerheid voor de toekomst

De drie partijen reageren verbaasd op de bevindingen van SodM. Volgens Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld heeft SodM voornamelijk naar de huidige situatie gekeken, maar gaan het handhavingsverzoek en de zorgen met name over de toekomst. "De gaswinning in het gebied neemt toe. Ik heb uitgerekend dat het nu op een halve vrachtwagen afvalwater per dag gaat, met de extra gaswinning worden dat er sowieso dertien extra en dan liggen er ook nog plannen voor gaswinning in Vledderveen", legt ze uit.
Ze is er dan ook niet gerust op. "Het afvalwater gaat hoe dan ook toenemen. Hoe kun je met zekerheid zeggen dat de binnenbuis die hoeveelheden dan houdt? Zeker als het met de huidige omstandigheden al binnen 1,5 jaar vervangen moet worden."

'Dit kun je niet maken ten opzichte van de agrariërs'

Daarnaast verbaast Milieudefensie zich over het feit dat Vermilion volgens SodM niet verplicht is de stikstofberekeningen te publiceren. "Dat is toch absurd? Alle gaswinlocaties liggen hier in de buurt van kwetsbare natuur. De onderhoudswerkzaamheden met de stikstofuitstoot hebben daar direct invloed op. Kennelijk heeft Vermilion een uitzonderingspositie. Dat kan je toch niet maken ten opzichte van de agrariërs?"