Drenthe en Friesland profiteren het minst van Europees geld

Drenthe en Friesland profiteren het minst van Europese subsidies, Groningen het meest. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de provincie Groningen kregen samen meer dan vijfhonderd euro per inwoner aan Europese subsidies toegekend. Dat is vier keer zoveel als in Friesland, dat in de lijst net onder Drenthe staat.
Dat blijkt uit een analyse van adviesbureau ERAC op verzoek van de NOS.

Nederlands ontving tot nu 4,9 miljard euro aan subsidies voor projecten uit de Europese begroting 2014-2020. Dit kwam terecht bij zo'n 11.000 organisaties en leverde naar schatting 107.000 banen op.

Bijna de helft van de subsidies is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en gaat naar universiteiten en hogescholen. Ongeveer een kwart gaat naar bedrijven, die met name subsidie ontvangen voor innovatie. Nog eens een kwart gaat naar gemeenten en provincies, voor bijvoorbeeld infrastructurele of maatschappelijke projecten.

Asielzoekers en toerisme
Dat er relatief veel geld in Groningen terechtkomt heeft volgens directeur Vincent Ketelaars van ERAC onder andere te maken met de aanwezigheid van subsidietrekkers zoals een universiteit, een academisch ziekenhuis, de grens met Duitsland en het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Omdat er vooral voor wetenschappelijk onderzoek veel subsidie beschikbaar is, gaat er relatief weinig geld naar Drenthe, Friesland en Flevoland; provincies zonder universiteit. 

Onderzoek
Adviesbureau ERAC monitort op basis van openbare data sinds 2014 alle Europese subsidies die voor projecten in Nederland worden uitgekeerd. Daarbij probeert het zo goed mogelijk te herleiden waar het geld belandt en wordt het project ingedeeld in een van de acht categorieën die het bureau hanteert. Landbouwsubsidies die niet op projectbasis worden uitgekeerd maar bedoeld zijn als inkomenssteun voor boeren, zijn niet meegerekend.

Groningen, Friesland en Drenthe hebben geen projectgegevens bij ERAC aangeleverd van de verdeling van subsidies voor landbouwprojecten. Daardoor is niet in beeld te brengen waar dat geld in deze provincies terecht is gekomen. In totaal gaat het om zo'n 65 miljoen euro. Wel is een geschat bedrag meegenomen in het subsidiebedrag per provincie.
Deel dit artikel: