Rechter: Vergunning woonvorm Zorg Anders terecht geweigerd

De gemeente Aa en Hunze heeft terecht geen omgevingsvergunning verleend aan de zorgboerderij ‘Zorg Anders’ in Annen. De zorgboerderij stapte naar de rechter, omdat ‘de vergunning wel was toegezegd’.
Dit vertelde Martin Verbree van Zorg Anders tijdens de zitting. Hij kreeg de rechter niet aan zijn zijde.

Niet thuis wonen
Zorg Anders is een woonlocatie voor begeleid wonen voor maximaal vijf kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen kunnen om verschillende redenen niet thuis wonen.

De gemeente vindt een dergelijke locatie niet passen in de woonomgeving zoals daar aan de orde is. Niet alleen het verblijf van kinderen die extra zorg en toezicht behoeven, maar ook de toename van verkeer is een te grote belasting. De rechter vindt de weigering van de vergunning niet onredelijk.

Creatieve invulling
Aanvankelijk stond de gemeente positief over dit initiatief in Annen. "De gemeente staat open voor een creatieve invulling van lege panden”, zei een woordvoerder van de gemeente tegen de rechter.

Ook dit kleinschalige en particuliere initiatief werd in eerste instantie positief beoordeeld. De houding veranderde door de klachten vanuit de buurt. De kinderen gooiden speelgoed, stenen en planken over de schutting in de tuin van de buren. Er werd een kuil gegraven in het schelpenpad.

Verbree zei op zitting dat hij deze problemen wilde oplossen en praten met de buurt. De buurtgenoten voelden zich niet gehoord.

Toezeggingen
De gemeente zou Verbree toezeggingen hebben gedaan over de legalisatie van de zorgboerderij. Dit neemt volgens de rechter niet weg dat de gemeente per geval bekijkt en in dit geval mocht afwijzen.

De eerdere uitingen van de gemeente kunnen door wijziging van politieke inzichten wijzigen. Hier is geen sprake van het schenden van het vertrouwensbeginsel, zei de rechter.
Deel dit artikel: