Vertraging bouwprojecten door krappe bezetting gemeente Coevorden

Jongeren uit Dwingeloo eisen meer regie van gemeente bij bouwen starterswoningen
Partijen in Coevorden willen goedkopere woningen bouwen in de gemeente © RTV Drenthe
Coevorden moet 750 woningen erbij bouwen voor 2030, maar dat moeten wel betaalbare huizen zijn, voor starters bijvoorbeeld. Dat vinden verschillende partijen in de gemeenteraad. Ook kan de bouw zelf een stuk sneller en effectiever, wanneer de gemeente zelf meer personeel krijgt om alle plannen uit te voeren.
Dat kwam naar voren in de bespreking van de kaderbrief, waarin de gemeente Coevorden alvast haar plannen voor de begroting voor 2023 schetst. PAC en PVDA maken zich zorgen over het type woningen, terwijl BBC2014 en de VVD zich afvragen of de gemeente wel voldoende personeel heeft om de plannen tot uitvoering te brengen.

Krappe personele bezetting

Volgens raadslid Bert Albring van de VVD staan er een hoop concrete bouwplannen in de wacht omdat de omgevingsvisie pas in 2023 wordt vastgesteld. In de omgevingsvisie moeten talloze belangen worden afgewogen, van bodem tot lucht en dat is veel werk. Werk waar op het moment geen personeel voor is bij de gemeente, stelt de VVD.
Partij BBC2014 is het daarmee eens. Volgens hen is dat te meten aan het aantal nog niet verleende bouwvergunningen. De partij vraagt het college om inzicht te geven in de hoeveelheid bouwvergunningen die nog in de wachtrij staan.
"Het is voor onze inwoners onverkoopbaar dat er veelbelovende projecten door organisatorische beperkingen en krappe personele bezetting vertraging oplopen of niet door kunnen gaan", stelt raadslid Erik Holties van BBC2014.

Eigen organisatie eerst op orde

Vorig jaar is er anderhalf miljoen euro begroot om de organisatie van de gemeente beter en groter te maken. "Daarom moet het op peil brengen van de capaciteit met stip op nummer één staan, wat ons betreft. We hebben hier in de laatste begroting immers geld voor gereserveerd", licht raadslid Albring toe.
Holties van BBC2014 vraagt zich hardop af 'waarom het hele ambtelijke traject niet helemaal uitbesteed kan worden aan een derde partij', wanneer er geen werknemers gevonden kunnen worden. Als voorbeeld noemt Holties de manege in Sleen. Door te praten met inwoners weet hij dat er een overtollig voetbalveld ligt waar de manege gebouwd kan worden.
"Betrek onze eigen inwoners bij het proces en vraag naar ideeën. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt", aldus Holties. Wethouder Steven Stegen geeft als reactie bereid te zijn om het manegeproject in Sleen aan een derde partij uit te besteden 'als proefproject'.

Bouwen voor mensen in de gemeente

BBC2014 stelt dat in de gemeente Coevorden de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. De PVDA stemt daarmee in en geeft onder andere stijgende rentes en stijgende bouwkosten op als redenen van dure woningen.
Fractievoorzitter Jerry Stoker van PAC noemt als voorbeeld de woningen 'Mekkes' die in Aalden worden gebouwd. "De te bouwen woningen in Aalden worden te groot en te duur voor veel mensen uit de gemeente", stelt Stoker. "Terwijl er juist gebouwd moet worden voor de mensen die hier wonen."
PAC stelt daarom voor dat er bij nieuwe projecten afspraken worden gemaakt over een eerlijke verdeling van 'dure' en 'betaalbare' huizen. Zodat woningen passen binnen de prijsklasse zoals deze in de woonvisie staat beschreven. Wethouder Steven Stegen geeft aan het overbodig te vinden om zulke afspraken te maken, omdat het al in de Woonvisie staat beschreven.

Zicht houden op betaalbare woningen

Volgens de PVDA moet er in de gaten gehouden worden dat er voldoende plek komt voor starters, woonwagenbewoners, zelfbewoningsplicht, sociale huurwoningen en voor flexibele woonvormen. Michel Blanken, fractievoorzitter PVDA, stelt daarbij voor dat er een werkgroep komt met leden uit alle partijen om zicht te houden op betaalbare woningen.
"Wat ons betreft zijn 250 van de 750 woningen voor starters en jongeren", zegt Blanken. Het CDA vraagt zich daarbij af of het college heeft nagedacht over startersleningen. "Deze optie wordt inmiddels ingezet binnen een aantal gemeentes in Drenthe", licht fractievoorzitter Sandra Katerberg toe.
Wethouder Stegen geeft aan dat er wel gekeken is naar startersleningen, maar dat de meningen daarover verschillen. Zelfbewoningsplicht bij aankoop van een woning wordt een betere tegenhanger genoemd om de huizenmarkt te kalmeren.

Over twee weken meer

Over anderhalf week gaat de bespreking van de kaderbrief verder en zullen er besluiten worden genomen over de capaciteit van de gemeente en de voorstellen om een deel van de nieuwe woningen betaalbaar te maken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl