Partijen willen betere verdeling: 'Gemeente Coevorden stikt bijna in het geld'

De spaarpot van de gemeente Coevorden raakt voller en voller
De spaarpot van de gemeente Coevorden raakt voller en voller © Novum RegioFoto / Venema Media
De spaarpot van de gemeente Coevorden groeit steeds verder en daar zijn de VVD en de PvdA klaar mee. Het is niet de eerste keer dat hier vraagtekens bij worden gezet. Nu de plannen voor de begroting van 2023 alvast besproken worden, komen de twee partijen met voorstellen om te stoppen met het blijven vullen van de gemeentekas.
De teller van de schatkist staat nu op ruim 34 miljoen euro en moet in 2026 op bijna 48 miljoen euro uitkomen.
Coevorden wil voor de komende jaren een stelpost in de begroting opnemen om extra kosten vanwege de inflatie op te vangen. Dat staat in de kaderbrief, waarin de gemeente haar plannen alvast toelicht, om vervolgens met die plannen als basis de begroting voor volgend jaar vast te stellen.

Inflatie

Het CBS heeft berekend dat de inflatie in de afgelopen maanden tussen de zes en tien procent bedroeg. In de afgelopen twintig jaar zijn die cijfers verreweg niet zo hoog geweest. De gemeente geeft in de kaderbrief aan hier voorzicht mee om te willen gaan: "Op dit moment is nog niet in volle omvang in te schatten hoe lang het huidige inflatieniveau zal doorgaan en hoe deze zich de komende tijd verder ontwikkelt."

'Verlaag OZB'

Oppositiepartij VVD stelt voor om dat bedrag in te zetten om de onroerende zakenbelasting (OZB) te verlagen, zodat volgens de partij niet de gemeente, maar de inwoners gecompenseerd worden voor de hoge inflatiekosten. "En dat in een tijd waarin de buitensporige inflatie en de daarmee gepaard gaande stijgende woon- en energielasten, kosten voor levensonderhoud en brandstof een enorme wissel trekken op onze inwoners en ondernemers. In plaats van hen te compenseren, dekt u zich zelf volledig in", zo richt raadslid Irma Talens van de VVD zich tot het college.

Taakploeg om armoede te bestrijden

Coalitiepartij PvdA maakt zich ook druk om de algemene reserve van de gemeente: "Het loopt op tot een bedrag van bijna 48 miljoen in 2026 en dan zit daar de vrije begrotingsruimte van elk jaar 2 miljoen nog niet eens bij. We stikken bijna in het geld, het wordt nu wel gênant veel", vindt fractievoorzitter Michel Blanken.
PvdA-raadslid Marjan Nijenbanning schetst het probleem armoede: "Het woord armoede komt op dit moment heel vaak voor. Gaat het niet over energiearmoede, dan gaat het wel over een andere armoedesoort. En nee, dit gaat niet alleen op voor mensen in de bijstand. Dit gaat ook over mensen met een middeninkomen."
Ze noemt daarbij de stijgende energierekening, flexcontracten, de woningmarkt en het verlies van inkomsten door corona. "Hoewel we niet zwemmen in het geld, kunnen we als gemeente wel flink pootjebaden. Schaamt u zich ook niet een klein beetje wanneer we trots laten zien hoe de solvabiliteit van onze gemeente eruit ziet?", vraagt Nijenbanning aan de wethouder.
Ze stelt daarom voor om het begrotingsoverschot in te zetten om mensen in de bijstand en met middeninkomens te steunen bij de gevolgen van de inflatie. Nijenbanning: "Wij willen een taakploeg die in actie komt om de groep minima en de groep middeninkomens te ondersteunen, voordat zij in grote problemen komen en we niet eens meer in de gelegenheid zijn deze groepen te helpen."
Jerry Stoker van Progressief Akkoord Coevorden vraagt het college of het mogelijk is om voor de begrotingsbespreking in november inzicht te krijgen in de inwoners die tot 130 procent van het minimumloon moeten zien rond te komen. "Zodat we mogelijk middelen kunnen reserveren waar de rijksoverheid dat mogelijk niet of onvoldoende doet."

'Behoedzaam opereren'

BBC2014 koestert daarentegen als grootste partij in de coalitie de gemeentekas. "Het lijkt er misschien op dat het geld in Coevorden tegen de plinten klotst, maar toch willen we behoedzaam opereren. Zeker met het oog op grootschalige projecten als De Nieuwe Veste en de Weeshuisweide. Regeren is vooruitzien", spreekt fractievoorzitter Henk Mulder.
Fractiegenoot Erik Holties gaat verder in op de spaarpotkwestie: "Stond de gemeente Coevorden voor een aantal jaren terug met stip bovenaan als duurste gemeente van de provincie Drenthe, die tijd ligt ver achter ons na een aantal jaren van bevriezen of enkel een verhoging van de inflatie van een aantal procenten. Een behoorlijke inhaalslag en daar wil onze fractie zich aan blijven vasthouden."
Voor wat betreft de OZB gaat BBC2014 mee met de VVD. Holties: "Die waardestijging mag in ieder geval niet leiden tot een OZB-aanslag die de portemonnee van onze inwoners extra gaat belasten."

Reactie wethouder Stegen

Wethouder Steven Stegen reageert op de vragen over de steeds voller rakende spaarpot. "De onzekerheid is nu uitermate groot: voor inwoners, ondernemers maar ook voor de gemeente zelf. Het is onduidelijk in hoeverre het Rijk geld kan uitgeven en daar zijn de gemeenten aan gekoppeld. Daarom is het belangrijk om reserves te hebben. We staan voor grote investeringen, dus is het belangrijk om huishoudboekje op orde te hebben."
Stegen is geen voorstander van het verlagen van de OZB-tarieven: "Volgens mij is het stramien van voorgaande jaren doorbreken niet gewenst. Als je nu OZB zou verlagen, zou het kunnen dat we in 2026 enorme verhogingen moeten doorvoeren. Daar zijn we geen voorstander van. Laten we rustig doorgaan zoals we de weg hebben ingezet."
Op dinsdag 12 juli stemt de raad over het voorstel van de VVD om het geld voor inflatiecompensatie in te zetten om de OZB te verlagen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl