Emmer wijk Parc Sandur wil meer grip op grote evenementen

De evenementen rondom de Grote Rietplas in Emmen mogen niet te groot worden. Dat vindt wijkvoorzitter Fred Ottens van de Emmer wijk Parc Sandur.
Parc Sandur ligt rondom de Grote Rietplas en ondervindt hinder van evenementen als Retropop (nu Hello Festival) en de Carbage Run. Dat dit soort evenementen steeds groter worden en in aantal groeien, baart bewoners in de wijk Parc Sandur zorgen.

Meer grip
"We willen daarom meer grip op de evenementen", zegt Ottens. "Vaak is niet duidelijk hoe wij bezwaar kunnen maken, of het is zelfs al te laat om er iets tegen te doen. We willen daar graag, in overleg met de gemeente, verbetering in krijgen."

Ottens benadrukt dat hij geen tegenstander van de evenementen is, maar hij is niet blij met wegafsluitingen, dronken mensen en geparkeerde auto's in de wijk als gevolg van de festiviteiten.

Minder dicht bij woningen
Naast de gemeente wil de wijkvoorzitter ook in overleg met de organisatoren. Onder meer de plaats waar gefeest wordt, moet onderwerp van gesprek zijn. "Wellicht moeten de evenementen gehouden worden op een plaats minder dicht bij de woningen", vindt hij

De gemeente Emmen zegt dat er al met een afvaardiging van de wijkverenigingen van Parc Sandur en het naastgelegen Rietlanden is gesproken. “Met elkaar hebben we afgesproken dat er twee keer per jaar een informatief gesprek plaatsvindt”, zegt een woordvoerder. “Dit gebeurt trouwens ook bij in de andere dorpen/wijken.”

De gemeente herkent zich niet in de argumenten van Ottens. “Wij krijgen juist ook andere geluiden uit de wijk(en). We proberen oog te hebben voor de mensen die juist heel erg genieten van de evenementen, maar ook voor degene die het ervaren als overlast. Juist daarom is het ook goed om hierover met de wijkverenigingen in gesprek te zijn.”
Deel dit artikel: