Gemeente Coevorden in 2018: Bijna een miljoen euro over

De gemeente Coevorden houdt bijna een miljoen over op de jaarrekening van 2018. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het college vaststelde.
Om precies te zijn gaat het om een positief financieel resultaat van 935.000 euro.

Verder verhaalt het jaarverslag over hoe het afgelopen jaar verlopen is voor Coevorden: Het begin van 2018 stond in het teken van de verkiezingen. Een nieuwe bestuursperiode met uiteindelijk hetzelfde college; de bestuursstijl werd gewaardeerd.

In het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’ staan de plannen voor de komende jaren beschreven. Nieuwe raadsleden zijn ingewerkt en er kwam een heel vernieuwend raadsakkoord ‘Samen Levend’.

Economie
Op economisch gebied was er in 2018 meer interesse van bedrijven voor kavels en vestigingsmogelijkheden. Ondernemers, onderwijs en overheid weten elkaar steeds beter te vinden in Coevorden en de samenwerking is goed. In 2018 werd de basis gelegd voor de economische visie voor de komende jaren.

Toeristen wisten de gemeente goed te vinden. In 2018 had Coevorden de meeste toeristische overnachtingen van Drenthe. In de binnenstad vorderen de plannen gestaag. Er wordt met de samenwerkingspartners hard gewerkt aan een binnenstad met historie, water en gezelligheid.

Sociaal
In 2018 daalde het aantal mensen met bijstandsuitkering en het beroep op de Participatiewet nam af doordat veel inwoners een baan kregen of actief werden in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Er werd een aanpak ontwikkeld voor werven, selecteren en opleiden van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam betaald werk. Met succes: het uitkeringsbestand nam in 2018 met 11% af.

Er was, net als in andere gemeenten, een overschrijding op de kosten voor het aanbieden van jeugdhulp; een ontwikkeling waar landelijk en regionaal veel aandacht voor is.

Mobiliteit en bereikbaarheid
In 2018 werden belangrijke stappen gezet. Met name de N34, en de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. 

Voor de digitale bereikbaarheid besloot de raad in 2018 deel te nemen in en financieel bij te dragen aan de aanleg van Glasvezel. Een belangrijke stap voor de aanleg die inmiddels bijna start.

Jaarrekening
Met het positieve financiële resultaat wordt de reserve van gemeente Coevorden verder aangevuld. Door af te lossen op de langlopende leningen zijn de schulden met ruim 9 miljoen euro afgenomen. 

De jaarrekening wordt ‘ter vaststelling aangeboden aan de raad’.
Meer over dit onderwerp:
gemeente Coevorden jaarrekening
Deel dit artikel: