PvdD slingert discussie afschieten aalscholvers aan

De Drentse afdeling van de Partij voor de Dieren wil dat de ontheffing van Sportlandgoed Zwartemeer om aalscholvers te mogen afschieten wordt vernietigd.
De provincie heeft aan het sportlandgoed een ontheffing voor het afschieten van aalscholvers afgegeven, omdat de vogels vissen opeten die zijn uitgezet voor sportvissers. De ontheffing geldt tot 2024 en is afgegeven omdat de aalscholvers door het eten van de vissen bedrijfsschade aanrichten . 

'Afschieten is bizar'
De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het verlenen van de ontheffing. Volgens de dierenpartij is het bizar dat vissen worden uitgezet voor de recreatieve visserij en dat vogels die de vissen vervolgens opeten mogen worden afgeschoten. 


"De aalscholvers (...) foerageren onder andere bij het sportlandgoed, dat is hun natuurlijke gedrag. Bovendien valt het ernstig te betwijfelen of hengelen een vorm van commerciële visserij is", zegt Statenlid Thea Potharst. 

Kritiek 
Vanuit de hoek van natuurorganisaties kwam eerder ook al kritiek op het verlenen van de ontheffing. Volgens Alje Zand van Natuurmonumenten heeft het afschieten van de vogels geen nut. "De vis blijft, waardoor ook de aalscholvers blijven komen", zei Zand begin mei.

Martin Kral van het sportlandgoed liet weten simpelweg de wet te volgen. Ook bestreed hij dat de vogels zomaar worden gedood. "Het wordt alleen gedaan door jagers en er mogen geloof ik maximaal twee per dag worden afgeschoten."