Uitslag Drentse Eerste Kamer-verkiezingen nagenoeg kopie van PS-verkiezingen

De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen van Drenthe is nagenoeg hetzelfde als die van de Provinciale Statenverkiezingen. De enige verschuiving is dat het CDA er een stem heeft bijgekregen en 50PLUS eentje minder heeft.
Mogelijk heeft dat te maken met Frank Duut, die met ruzie weg is gegaan bij 50PLUS en zijn stem aan het CDA heeft gegeven.


Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA) en Paul Cliteur (Forum voor Democratie) hebben de meeste stemmen binnengehaald bij de Eerste Kamerverkiezing in onze provincie Zij kregen er allen 6.

In Drenthe mochten 41 leden van de Provinciale Staten hun stem uitbrengen. Dat deden zij allemaal. Statenleden zijn niet verplicht op hun eigen partij te stemmen. Soms komt het politiek beter uit op een ander te stemmen, zodat de coalitie of juist de oppositie een extra zetel kan krijgen.

Daarbij houden partijen er rekening mee dat de ene stem meer waard is dan de andere. Dat heeft te maken met het inwoneraantal van een provincie. Een stem uit Zuid-Holland is dit jaar bijvoorbeeld goed voor 668 punten, een stem uit Drenthe voor 120. Anders gezegd: bijna zes Drentse stemmen staan gelijk aan één Zuid-Hollandse stem. Voor elke zetel in de Eerste Kamer zijn 2308,3 punten nodig. 

De uitslag van de Eerste Kamer-verkiezing in Drenthe ziet er als volgt uit:

VVD, Annemarie Jorritsma: 6
CDA, Ben Knapen: 6
Forum voor Democratie, Paul Cliteur: 6
PvdA, Mei Li Vos: 2/Jopie Noorden: 4
GroenLinks, Paul Rosenmöller: 4
PVV, Marjolein Faber: 3
SP, Tiny Kox: 3
ChristenUnie, Mirjam Bikker: 3
D66, Henk Pijlman: 2
Partij voor de Dieren: Christine Teunissen: 1
Onafhankelijke Senaatsfractie, Gerben Gerbrandy: 1
SGP: 0
50PLUS: 0