Weinig vertrouwen bij inwoners Hoogeveen in toekomstplannen ziekenhuiszorg

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat bleek tijdens de eerste van zes bijeenkomsten gisteravond in Hoogeveen over de toekomstplannen van de ziekenhuiszorg in de regio, waar zo’n vijftien Hoogeveners op af waren gekomen.
Vanaf volgend jaar gebeurt geplande zorg in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. De spoedeisende zorg verdwijnt daar, al blijft er wel een huisartsenpost. De plannen werden gemaakt door Treant in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en zorgverzekeraars en in februari gepresenteerd onder de naam 'Zorg voor de regio'.

Geschiedenis herhaalt zich
“Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen”, zei burgemeester Karel Loohuis na afloop van een discussieavond over Treant op 30 maart 2017. Dat dit nog niet gelukt is bleek gisteravond. Want na een toelichting op de plannen was er vooral veel scepsis en boosheid over de aanstaande veranderingen. Frits Kappers was jarenlang spreekbuis van actiecomité Bethesda en hij was ook aanwezig. “Alles waarvan is verteld dat het zou blijven, is verdwenen. Vanavond wordt er ook gezegd dat er van alles blijft. Ik vind dat moeilijk te geloven”, aldus Kappers. Volgens financieel directeur Jean-Pierre van Beers is het verschil met eerder dat dit plan de steun verdient van vele partijen, waaronder de zorgverzekeraars.

Het irriteerde voormalig Bethesda-arts Marnix Koppe dat de presentatie nogal jubelend was. “Ik heb niets gehoord over het verdwijnen van verloskunde en over kindergeneeskunde in Hoogeveen. Waarom spreken we alleen over positieve dingen, terwijl wij zitten met oude dingen? Het gaat niet goed en wij willen dit niet”, zei Koppe.

Het ziekenhuisbestuur van Treant erkende dat dit een gevoelig dossier is. “Maar bij ons is het niet, niet willen, maar niet kunnen”, zei financieel directeur Van Beers. Dat was de zaal niet met hem eens. Want waren niet veel mensen vertrokken bij Treant vanwege conflicten? De gespreksleider drong er bij de zaal op aan vooral met suggesties te komen voor de toekomst en niet teveel terug te kijken. Maar de bezoekers van de bijeenkomst hadden ook de behoefte om hun boosheid te kunnen uiten over eerder genomen beslissingen.


Gesleep met patiënten
Zorgen waren er vooral over het vervoer. Zo had iemand uitgezocht hoe met het openbaar vervoer van Hoogeveen naar Stadskanaal te komen. Daarvoor zijn iets van vijf overstaps nodig. Een ziekenhuisarts van Treant gaf aan dat in Hoogeveen in principe alleen nog behandelingen worden gedaan met drie tot vier opnamedagen. En als er dan nog een risicovolle situatie is, dan verhuist de patiënt naar Emmen. Iemand uit de zaal zei daarop: “Wat u moet voorkomen is gesleep met patiënten. Mensen willen dat niet. Volgens de ambulancedienst heeft niemand gevraagd naar Emmen te worden vervoerd. Nu al wijken mensen uit naar Meppel of een ander ziekenhuis.”

Een andere inwoner van Hoogeveen vreest een toename van delier, verwardheid van oudere, ernstig zieke patiënten, door behandeling in een ziekenhuis dat ver van hun eigen woonplaats ligt. Huisartsenzorg Drenthe denkt dat dit een reële angst is en wees erop dat er wordt gewerkt aan het behandelen van oudere mensen bij henzelf thuis. Liever een infuus in het bejaardentehuis dan een oudere in het ziekenhuis.
 
De organisatoren van de bijeenkomst beloofden de opmerkingen van de zaal mee te nemen en te gaan kijken hoe er een mouw is te passen aan eventuele vervoersproblemen. Vanuit de zaal klonk er weinig vertrouwen of hun opmerkingen nu ook echt een verschil gaan maken.

De komende weken volgen nog vijf informatiebijenkomsten in Hoogeveen, Stadskanaal, Emmen en Assen. Ook in september, als de plannen verder zijn uitgewerkt, komen er informatiebijeenkomsten.
Deel dit artikel: