Vier directeuren van school in Leek naar huis gestuurd

De directie van scholengemeenschap De Borgen in Leek heeft vier afdelingsdirecteuren van De Lindenborg naar huis gestuurd. De vier zijn sinds begin deze maand 'vrijgesteld van arbeid' en inmiddels vervangen door een interim-directeur.
De Lindenborg is de havo-atheneum-gymnasium-afdeling van de scholengemeenschap. Veel leerlingen van de school komen uit Roden, Peize of andere plaatsen in de gemeente Noordenveld. 

Klachten van medewerkers
De ingreep van de directie is volgens RTV Noord gedaan na een extern onderzoek naar het functioneren van de vier afdelingsdirecteuren. Het bestuur en de hoofddirectie van De Borgen stelden het onderzoek in naar aanleiding van klachten van meerdere medewerkers. De klachten gingen over de aansturing van een nieuwe organisatiestructuur bij de school. 

De scholengemeenschap wil dat de docenten van De Lindenborg meer verantwoordelijkheid krijgen bij het begeleiden van de leerlingen. De vier afdelingsdirecteuren zijn volgens het onderzoek onvoldoende in staat om de verandering door te voeren en te begeleiden. Dat proces ligt voorlopig bij de interim-directeur. 

Ouders boos
Verschillende ouders van leerlingen van De Lindenborg hebben hun verontwaardiging over de gang van zaken per mail aan RTV Drenthe en RTV Noord laten blijken. Ze snappen met name niet dat ouders niet per mail zijn geïnformeerd over de gang van zaken.

Trijnie van Wijk, die namens de directie van De Borgen het woord voert, betreurt deze gang van zaken. "Wij hebben de mededeling op intranet gezet in de veronderstelling dat iedereen dat zou lezen, maar dat is blijkbaar niet gebeurd. We gaan de ouders nu alsnog per mail informeren", vertelde ze aan RTV Noord.

Gesprekken met afdelingshoofden
De vier afdelingshoofden zitten voorlopig thuis. Volgens een woordvoerder van de hoofddirecteur van De Borgen worden gesprekken met de vier gevoerd. Over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.
Deel dit artikel: