Ziekenhuizen Treant schrijven weer zwarte cijfers, maar staan op dun ijs

De Treant Zorggroep heeft over vorig jaar een positief resultaat van iets meer dan 9 miljoen euro behaald. Voor het eerst sinds drie jaar schreven ook de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal weer zwarte cijfers. Van een juichstemming is geen sprake. "We staan op dun ijs", aldus Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur.
Treant maakte de afgelopen jaren ook winst, maar die was toe te schrijven aan de zeventien locaties voor wonen en zorg. Die vingen de verliezen bij de ziekenhuizen op. Door efficiënter te werken bij het gebruik van de beschikbare bedden op de verpleegafdelingen, een betere planning van opnames en beter gebruik van operatiekamers hebben bijgedragen aan een veel beter resultaat.

Dat leidde tot een positief resultaat van 5,2 miljoen bij de ziekenhuizen en 3,8 miljoen in de plus voor de woon- en zorgtak van de zorggroep. "We zijn blij met de mooie cijfers. We krijgen weer wat meer vet op de botten en dat is zeer welkom nu we in het proces zitten van zorg voor de regio", aldus Van Beers.


'Zorg voor de regio' werd in februari dit jaar gepresenteerd en is het gezamenlijke antwoord van Treant, de zorgverzekeraars, de ambulancedienst en huisartsen op de noodzakelijke veranderingen in de zorg. Ingewikkelde en acute zorg wordt daarbij geconcentreerd in de ziekenhuizen in Emmen, Assen en Scheemda. In Hoogeveen en Stadskanaal worden vooral planbare ingrepen gedaan, waarbij patiënten maar korte tijd in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Hoog verloop
Personeelsgebrek blijft een punt van zorg voor Treant, maar dat speelt breder in de zorg. Toch moest Jean-Pierre van Beers erkennen dat Treant met een vrij hoog verloop te maken heeft. "In 2018 was dat 14 procent en dat is zeker aan de hoge kant." 

Gedwongen ontslagen zijn er niet gevallen. Werknemers die boventallig werden in de ziekenhuizen konden aan de slag in de woon- en zorgcomplexen, maar niet iedereen zag dat zitten. Van Beers wijst ook op de steeds strengere eisen die aan kwaliteit en kwantiteit van ingrepen worden gesteld. Dat maakt concentratie van zorg noodzakelijk.

Een aantal maatregelen uit Zorg voor de regio is inmiddels uitgevoerd. Zo kunnen vrouwen bij Treant alleen nog bevallen in het Scheperziekenhuis in Emmen. Treant hield er wel rekening mee dat een deel van deze vrouwen naar andere ziekenhuizen zou uitwijken. Maar met 20 procent minder klandizie bij verloskunde loopt Treant daar meer omzet mis dan was ingecalculeerd.

Spoed
In juli komt het kernteam met een verdere uitwerking van Zorg voor de regio. Eén van de zaken waar nog over wordt gesproken is het zorgaanbod bij spoed. De drie ziekenhuizen hebben nu nog een spoedeisende hulp (SEH), maar Hoogeveen en Stadskanaal raken die volgend jaar kwijt. Er komen relatief weinig patiënten en door een tekort aan personeel moeten er dure externe krachten worden ingehuurd. Voor 2019 denkt Treant twee miljoen euro kwijt te zijn aan deze inhuur.

Van Beers: "We willen de twee SEH's omvormen in spoedzorg. Daar kunnen mensen terecht voor eenvoudige spoedbehandelingen, denk aan snij- en schaafwonden en eenvoudige breuken." De partijen zijn nog in gesprek over de precieze invulling, want ook de huisartsen krijgen hierin een rol. De partners hopen spoedzorg en huisartsenpost in elkaar te laten vloeien en streven er naar dat de spoedzorg ook 's nachts open is.
Deel dit artikel: