Asser raadslid stapt uit SP en gaat verder als 'LijstDeen'

Het Asser gemeenteraadslid Martine Deen is vandaag opgestapt bij de SP. Ze maakt bekend dat ze in haar eentje verder gaat onder de naam LijstDeen.
Deen heeft geen ruzie binnen de Asser SP-fractie, maar ze breekt met de partij wegens 'onoverbrugbare verschillen van inzicht', waardoor haar samenwerking met de SP niet kan voortduren.

"De plezierige samenwerking in en met de gemeenteraad van Assen biedt veel mogelijkheden om mijn aandeel in het besturen van onze stad vorm te geven", zo laat ze weten in een verklaring aan de pers.
 
Deen zegt haar prioriteiten te leggen op zorg, menselijkheid, duurzaamheid en eerlijke economie. "Met respect voor elkaar en met de kracht van samenwerking wordt Assen bestuurlijk het best gediend."

Zwaar teleurgesteld
SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe is zwaar teleurgesteld over de stap van Deen. "Het raakt mij persoonlijk. Ik heb er zoveel tijd en energie ingestopt, in het trainen van onze nieuwe mensen, waaronder Martine. Dan is dit erg jammer."

Jannie Drenthe vindt dat Deen haar SP-zetel had moeten inleveren, in plaats van op persoonlijke titel verder te gaan. "Ze is het niet eens met de partij, dan moet je je zetel teruggeven, vind ik. Want ze is via de SP-lijst in de raad gekomen en niet op eigen kracht. Dus wat ze nu doet, vind ik niet kunnen", stelt Drenthe. "Ze schoffeert hiermee de kiezers, de SP-fractie en de SP-afdeling Assen."

Weigerde gesprek
De fractievoorzitter heeft trouwens geen idee wat nu precies de problemen zijn die Deen heeft met de SP. "Binnen de fractie in Assen was er niets aan de hand. Ze had problemen met de partij. Maar daarover weigerde ze verder het gesprek aan te gaan met het partijbestuur. Ze is herhaaldelijk benaderd, maar ze wilde niet", zegt Jannie Drenthe.

Als SP-fractievoorzitter vindt ze dat toch een rare gang van zaken. "Als je problemen hebt ergens mee, binnen je partij, dan ga je in discussie. Daarvoor ben je toch SP-lid. Maar dat wilde ze niet. We hebben hier in Assen anderhalve maand op haar ingepraat, om haar erbij te houden. Maar helaas is het niet gelukt", aldus Drenthe, die vanmiddag ook verrast werd door de persverklaring. "We hadden er wel bij haar op aangedrongen, dat ze een keuze ging maken. Maar dat dit vanmiddag al zou gebeuren, dat had ik niet verwacht."

Martine Deen was vanmiddag verder niet voor commentaar bereikbaar.

Van drie naar twee zetels
Door de afsplitsing van Martine Deen, bestaat de SP-fractie in Assen nog uit twee raadsleden. Naast Jannie Drenthe als fractievoorzitter, zit de 18-jarige Bas Ananias in de SP-fractie.