Begin augustus weet Hoogeveen hoe duur de ijsbaan wordt

Prijsberekening bouw ijsbaan  in augustus klaar (foto Alynia architecten)
Prijsberekening bouw ijsbaan in augustus klaar (foto Alynia architecten)
Begin augustus krijgt Hoogeveen van vijf aannemers te horen of ze het kunstijsbaan- en zwembadproject IJZ kunnen bouwen voor 31,8 miljoen euro. De aannemers gaan uit van een voorontwerp dat door de gemeente de afgelopen maanden nog verschillende keren is bijgesteld.
Behalve vijf aannemers voor de bouw heeft de gemeente ook vijf installateurs geselecteerd. De gemeente heeft van hen vastgesteld dat ze de kennis en ervaring hebben om het IJZ-project met succes te kunnen realiseren.

Prijs en opleverdatum

De gemeente dacht aanvankelijk begin juni al zover te zijn, maar voor het voorontwerp is meer tijd genomen. Volgens de gemeente levert dat geen extra vertraging op voor het totale project. Behalve de prijs hoort de gemeente in augustus ook van de aannemers welke planning en opleverdatum zij voor ogen hebben.
De gemeenteraad bepaalde vorig jaar zomer dat er voor het totale project van ijsbaan en zwembad 31,8 miljoen euro beschikbaar is. De Rekenkamercommissie van de gemeenteraad stelde enkele maanden later vast dat het onwaarschijnlijk is dat dat bedrag voldoet, gezien de stijging van de bouwkosten de afgelopen jaren.
Wethouder Erwin Slomp denkt nog altijd dat 31,8 miljoen euro volstaat. "We hebben het volste vertrouwen dat we binnen de kaders blijven." Het college van B&W heeft afgesproken dat als het bedrag wordt overschreden er opnieuw een raadsbesluit moet komen over het plan. Het totaalbedrag van 31,8 miljoen is inclusief 5,51 miljoen euro aan obligatieleningen, waarvoor commerciële geldschieters worden gezocht.

Uitstel provinciale subsidie

Bij het totaalbedrag is ook de vijf miljoen euro subsidie van de provincie inbegrepen. Om voor dat subsidiebedrag in aanmerking te komen, moet de gemeente nog uitstel van de gestelde opleverdatum van 31 december 2019 aanvragen. Slomp: "Als we de kosten en de opleverdatum weten gaan we in gesprek met gedeputeerde Henk Brink."

Duurzaam en gasloos

De aannemers gebruiken de komende twee maanden om op grond van hun ervaring te bepalen hoe er het slimst gebouwd kan worden en welke materialen ze willen gebruiken. En dat geldt ook voor de wijze waarop er een duurzaam en gasloos energieconcept kan komen, want dat is één van de bouwvoorwaarden.
Uiteindelijk selecteert de gemeente de aannemer op basis van de prijs, de kwaliteit en de planning. Het bouwontwerp wordt dan uitgewerkt in een bestek. En dan kunnen er definitieve contracten worden opgesteld.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl