Meer water in Meppel? Onderzoek naar opengraven Prinsengracht

Moet de Prinsengracht in Meppel opengegraven worden of moet de situatie blijven zoals die nu is? Een extern bureau gaat dit voor de gemeente Meppel uitzoeken.
Via een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt onderzocht wat de eventuele meerwaarde is van het opengraven van de oude stadsgracht. 

Uit die analyse moet onder meer blijken welke economische waarde het opengraven heeft voor de aantrekkingskracht van de winkels in de binnenstad. Ook moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de panden aan de gracht. Het water moet doorlopen langs het Prinsenplein tot aan de Groenmarkt. 

Coalitieakkoord
De onderzoeksopdracht is onderdeel van het coalitieakkoord dat vorig jaar is gesloten. Daarin staat: 'We onderzoeken dit als een maatschappelijke businesscase. Dit vraagt aan de voorkant een goed geformuleerde onderzoeksopdracht, die we met de raad willen opstellen.'

Coalitiepartij Sterk Meppel was de enige partij die tijdens de verkiezingen pleitte voor het opengraven van de gracht. "Een gracht is van grote waarde voor Meppel", legt fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes uit. "Niet alleen voor de beleving van de stad, maar ook voor de economie. Zo kun je je als stad echt onderscheiden."

Cultuurhistorie
Bakkenes benadrukt dat andere steden, die eveneens grachten hebben opengegraven, daar geen spijt van hebben. "Bovendien is de gracht voor Meppel een stukje cultuurhistorie. De gracht kenmerkt de stad."

Tegenstanders wijzen op de kosten van de onderneming, die miljoenen gaat kosten. Bakkenes: "Mocht de maatschappelijke waarde positief zijn, dan gaan we kijken waar we het uit gaan financieren. Het is niet zo dat we er een potje voor gereserveerd hebben."
Deel dit artikel: