Westerveld in de min door hoge Wmo-kosten

De gemeente Westerveld sluit het jaar 2018 af met een tekort van 2,3 miljoen euro. De verwachting is dat het tekort er de komende jaren ook blijft als er niet wordt bezuinigd.
Oorzaak zijn de hoge kosten voor Wmo en Jeugdzorg. Vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar waren de kosten hoog: zo'n één miljoen euro. Bij Wmo gaat het bijvoorbeeld om de kosten voor het aanpassen van een woning door ziekte. Een ander voorbeeld is huishoudelijke hulp.

Wel meer uitgaven, niet meer geld van het Rijk
Het aantal vragen voor de zorg steeg, net als de zwaarte van de zorg. Ook veranderde regels zorgden voor hogere kosten. Zo werden de kosten voor gemeenten hoger, terwijl het Rijk dat niet compenseerde. De gemeente Westerveld was uiteindelijk 2,8 miljoen euro kwijt aan de Wmo.

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken. Westerveld financiert de kosten uit eigen middelen.

Wachtgeld grote kostenpost
Een andere kostenpost voor Westerveld is die van wachtgeld en pensioenen. Dat is geld voor voormalige bestuurders van de gemeente en het gaat om een bedrag van 1,4 miljoen euro. De gemeente heeft dit bedrag alvast gereserveerd.

In de voorjaarsnota doet het college van Westerveld verschillende voorstellen om de tekorten om te buigen. Zo wordt gezocht naar manieren om de kosten voor Wmo in de hand te houden.

Hogere OZB
Een ander voorstel is het verhogen de OZB. Tegelijkertijd wordt de rioolheffing verlaagd. Voor inwoners van Westerveld betekent dit een verhoging van de belasting van zo'n 43 euro.

En dan is er nog het idee om toeristen mee te laten betalen aan de tekorten. De toeristenbelasting gaat van 1,10 euro per persoon per nacht naar 1,50 euro. De verhoging van de toeristenbelasting ligt nogal gevoelig in de gemeente.

Kleine investeringen
Er wordt, zo laat de gemeente weten, niet alleen bezuinigd. Er wordt geld uitgetrokken voor wegenonderhoud, de aanleg van een wandelnetwerk en het realiseren van een wetenschappelijke leerstoel Frederiksoord. 

De gemeenteraad mag zich later uitspreken over de bezuinigingsmaatregelen. Dat gebeurt op 9 juli.

Lees ook:
Meer over dit onderwerp:
Westerveld bezuinigen voorjaarsnota OZB
Deel dit artikel: