​Boer houdt vier maanden na brand Noblesse vee uit voorzorg op stal

Vier maanden na de grote brand bij slachtafvalverwerking Noblesse staan de koeien van boer Stevens in Wijster nog steeds op stal. Bij de brand in de nacht van 9 op 10 februari kwamen grote roetbrokken op het land van Stevens terecht.
Noblesse heeft het laten schoonmaken, maar Stevens wil zeker weten dat de koeien zonder gevaar voor voedselveiligheid weer naar buiten kunnen. Hij stapte naar de rechter om deze verklaringen via Noblesse op tafel te krijgen.

Opruimen
"Noblesse heeft direct na de brand met maximale paraatheid gereageerd", zei Jewan de Goede, de advocaat van Noblesse. Het bedrijf liet op eigen kosten het brandafval opruimen. Zolang kreeg de boer, en ook zijn omliggende collega’s, van de gemeente Midden-Drenthe het advies de dieren op stal te laten en geen mest uit te rijden.

De opruimwerkzaamheden duurden langer, doordat het land erg nat was. Op 30 maart werd het schoon opgeleverd. Noblesse liet Stevens mondeling weten dat het land weer veilig kon worden gebruikt. 

Onderzoek
Een mondelinge toezegging van alleen Noblesse vond Stevens niet voldoende. Hem was beloofd dat de landbouworganisatie NLTO en Wageningen University & Research (WUR) zouden onderzoeken of het land daadwerkelijk ontdaan was van gevaarlijke stoffen.

Volgens De Goede is er inderdaad een rapport uitgebracht, maar dat ging over het eventueel vrijkomen van dioxine in de buurt van Noblesse. Het boerenbedrijf van Stevens valt net buiten dat gebied en werd dan ook niet betrokken in dit onderzoek, zei De Goede.

Communicatiestoornis
Er is een communicatiestoornis ontstaan, concludeerde de rechter. Die stelde voor dat Stevens zelf contact opneemt met NLTO en WUR en zich hierover laat informeren en adviseren. Sybe de Vries, de advocaat van Stevens, had zijn bedenkingen: "Die partijen willen niet aansprakelijk worden gesteld en zullen de nodige slagen om de arm houden."  Voor een honderd procent schoonverklaring is een bodemonderzoek nodig. Dat kost veel tijd en geld. 

Uitstel
De rechter stelde de zaak voor twee weken uit. In die tijd laat Noblesse de deskundigen weten dat zij Stevens mogen informeren. Daarnaast betaalt het slachtafvalverwerkingsbedrijf de boer ruim 4300 euro aan schade die in de tussentijd is geleden. Binnen twee weken wordt duidelijk of de rechter alsnog uitspraak moet doen of niet.
Deel dit artikel: