Stikstof in Mantingerbos: Middenin gebied komt meer stikstof neer dan aan de randen

Mantingerbos
Mantingerbos © Provincie Drenthe
Midden in het Mantingerbos daalt de meeste stikstof neer. Opmerkelijk, want de stof komt meestal terecht aan de randen van een gebied volgens het credo: hoe verder weg van de bron, hoe minder stikstof.
Stikstof. Misschien is het dit jaar wel een van de meest gebruikte woorden. Maar wat is de impact eigenlijk van stikstof op de Drentse natuur en waar komt die stikstof vandaan? In de provincie liggen twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden. RTV Drenthe ging ze alle twaalf bij langs. Deze keer: Mantingerbos.
MANTINGERBOS
Oppervlakte: 46 hectare
Gemeente: Midden-Drenthe
Beheerder: Natuurmonumenten
Landschap: Hogere zandgronden
Bijzonder: Waarschijnlijk het oudste nog bestaande bos in Nederland
Dat de stikstof hier vooral in het midden ligt, komt door de bossen. Stikstof waait door de lucht en bomen steken boven kale landschappen uit en vangen dus de stikstof op. Met als gevolg dat er tussen de bomen meer stikstof neerdaalt dan op het open heideveld.
Het artikel gaat verder onder de foto:
Mantingerbos
Mantingerbos © RTV Drenthe
En laat het nu juist de randen van het Mantingerbos zijn, waar de gevolgen van stikstof het meest zichtbaar zijn. Door stikstof is er verruiging opgetreden. Daarnaast is de samenstelling van het gebied veranderd. Planten als de eenbes, de kranssalomonszegel en het blauwsporig bosviooltje zijn verdwenen. Ook andere kenmerkende soorten voor het gebied gaan achteruit.

Geen maatregelen te nemen

Net als voor het Norgerholt, een ander eeuwenoud bos in Drenthe, geldt ook voor het Mantingerbos dat er geen maatregelen te nemen zijn om de stikstofgevolgen tegen te gaan. Momenteel bestaat het beheer uit niets doen - het aan de natuur overlaten. En dat beheer is het beste voor dit gebied.
Want experts verwachten dat maatregelen die de gevolgen van stikstof in het gebied tegen moeten gaan, een negatief effect hebben. Denk aan begrazing of het dempen en ondieper maken van sloten om de verzuring tegen te houden.

Helft komt van landbouw

Meer dan de helft van alle stikstof in het gebied komt van de landbouw. Dat komt vooral door rundvee en het gebruik van mest. Het aandeel vanuit de pluimvee is voor dit gebied het grootst van heel Drenthe. Het gaat om iets meer dan 5 procent.
Verantwoording
De gegevens die RTV Drenthe heeft gebruikt voor dit artikel zijn afkomstig van het AERIUS en de provincie Drenthe. AERIUS is een rekeninstrument van het RIVM. Met deze tool wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. Het gaat om cijfers uit 2019. Dat zijn de meest recente cijfers.
Daarnaast is gebruik gemaakt van het beheerplan van Mantingerbos.
RTV Drenthe heeft voor ieder stikstofgevoelig natuurgebied een artikel gemaakt over de herkomst en de gevolgen van de stikstof. Op het kaartje hieronder staat een overzicht van alle twaalf Drentse natuurgebieden. Als je op het gebied klikt, kun je een uitgebreid artikel lezen over de stikstof in dat natuurgebied.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.