Flinke winstwaarschuwing financiën provincie Drenthe

De provincie Drenthe krijgt te maken met oplopende tekorten. Drenthe krijgt vanuit het Rijk voor een aantal zaken minder geld. Ook stijgen sommige kosten.
Dat valt te lezen in de Voorjaarsnota van Gedeputeerde Staten. GS geeft een 'winstwaarschuwing' af. 

Het gaat om de structurele financiën van de provincie. Daar gaat de komende jaren ongeveer 7 miljoen van af. "We hebben geld beschikbaar voor ongeveer alle lopende zaken, maar het is geen riante situatie", zegt financiën-gedeputeerde Cees Bijl.

Waarom krijgt Drenthe minder inkomsten?
Bijl: "Er komt steeds minder geld vanuit het Rijk in het Provinciefonds dan het kabinet had toegezegd. Dus gaat er ook minder geld naar Drenthe. Een tweede nadeel is het opdrogen van de inkomsten uit het BTW-compensatiefonds, 2,6 miljoen euro. Samen met een kleiner Provinciefonds is dat al 5 miljoen.'

Dan zijn er nog de opcenten uit de motorrijtuigenbelasting. Dat tarief gaat niet omhoog en er is dus ook geen indexering. Dat levert in 2020 al een half miljoen euro minder op en dat bedrag stijgt de komende jaren naar 2 miljoen in 2023. Samen met de andere 5 miljoen kom je uit op 7 miljoen euro structureel. Cees Bijl noemt dat voor Drenthe -een provincie met een kleine portemonnee- serieus geld.  

Zaken die juist meer geld gaan kosten
Een deel van de Drentse oeverconstructies van kanalen en vaarwegen bereikt het einde van zijn levensduur. Onderzoek dat nu loopt moet uitwijzen welke oplossingen mogelijk zijn en wat dat gaat kosten. Maar oeverconstructies zoals damwanden zijn niet goedkoop.

En er is alleen geld voor het absolute minimum aan onderhoud aan wegen en vaarwegen. Die infra is nu goed op orde maar om dat zo te houden is extra onderhoud nodig. Doe je dat niet dan loop je een risico dat wegen en vaarwegen in kwaliteit achteruit gaan. Dan moet je later nog veel meer geld uitgeven. Ook moet onderzoek worden gedaan naar de risico's.

Verdubbeling N34 en spoorlijn Emmen - Rheine
Er zit 60 miljoen in de investeringspot voor infrastructuur. Daar gaat 26 miljoen van af voor verbetering van de wegen rondom Emmen, dat is al afgesproken. Dan blijft er 34 miljoen over voor de komende vier jaar.

"Daar kunnen we nooit de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en heropening van de spoorverbinding Emmen - Rheine mee betalen. De verdubbeling van de N34 en de aanpak van het knooppunt Gieten zullen zo'n 90 miljoen gaan kosten. De verwachting is dat deze projecten pas na 2023 aan de orde zullen zijn, maar we moeten wel wat doen als we daar genoeg geld voor willen hebben."

Hoe zit het met investeren en de financiële reserve?
Er zijn twee relatief dikke potjes: de investeringsagenda van 50 miljoen euro voor de komende vier jaar waar Provinciale Staten nog keuzes in kunnen maken en de financiële reserve van dik 70 miljoen. Maar beide potjes zijn incidenteel geld. Op is op, daar kun je geen lopende zaken structureel mee financieren.

Lenen
Bijl denkt dat lenen voor grote uitgaven die een langlopende afschrijving hebben meer normaal zal worden. Daar is volgens hem niks mis mee. Gemeenten werken al jaren zo. "Provincies deden dat niet tot nauwelijks want die hadden miljoenen op de bank, ooit gekregen uit de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Drenthe had maar weinig aandelen dus ook een klein spaarpotje."

Volgens Bijl is lenen ook een duurzamere financiering dan alle dingen die je wilt uit je spaarpot betalen. "Als iets aan het einde van zijn levensduur is en je hebt er niet opnieuw voor gespaard dan kun je het niet vervangen. Voor dit soort zaken hebben we sinds een aantal jaren al spelregels dat je weer geld apart houdt maar de spaarpot raakt steeds leger." Dat de provincie moet lenen komt daardoor steeds dichterbij zegt Bijl.

Al met al zullen Provinciale Staten straks wat minder riant geld uit kunnen geven. Misschien sommige dingen niet doen, misschien meer uitsmeren in de tijd, denkt Bijl. Hij spreekt liever niet van bezuinigen want de provinciale uitgaven stijgen nog elk jaar.

De tekorten voor de komende jaren gaan Gedeputeerde Staten dichten met geld uit het Provinciefonds dat al apart was gehouden.
Deel dit artikel: