Zoek het uit! - Waarom worden in beslag genomen wietplantjes niet gebruikt als medicijn?

In 2018 werden er in Noord-Nederland 436 hennepplantages opgerold. De wietplantjes zijn allemaal vernietigd. Is het niet wat zonde, vroeg iemand uit Assen zich af, dat het allemaal weggegooid wordt terwijl er zieke mensen zijn die baat hebben bij de werkzame stof in cannabis?
Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!: “Waarom verwerkt men de in beslag genomen cannabis niet als medicinale cannabis voor bijvoorbeeld kanker- ALS-, MS- of CAV-patienten?”

EU-richtlijnen voor wiet
In Nederland gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de productie van medicinale cannabis, en meer specifiek het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Vera Wagenaar is communicatieadviseur bij het ministerie: “Medicinale cannabis wordt geteeld onder gecontroleerde omstandigheden, volgens geldende EU-richtlijnen voor plantaardige geneesmiddelen. Dit betekent dat de cannabis geen pesticiden, zware metalen, bacteriën, schimmels of andere ziekteverwekkers bevat. De hoeveelheid werkzame bestanddelen of werkzame stoffen is gelijk in elke nieuwe oogst van een bepaald product, zodat de gebruiker altijd een product van dezelfde sterkte krijgt.”


Er is dus een strenge controle op het productieproces van medicinale cannabis. Dat speelt mee in de reden waarom de wietplantjes die clandestien geteeld worden niet gebruikt kunnen worden als medicijn. De werkzame bestanddelen of werkzame stoffen in de in beslag genomen cannabis, zullen namelijk niet overeenkomen met de medicinale cannabis die door het Bureau Medicinale Cannabis geteeld wordt. "Het is daardoor niet mogelijk deze cannabis te gebruiken als medicinale cannabis”, zo legt Wagenaar uit.

Productieproces medicinale cannabis
Volgens het ministerie van VWS wordt de cannabis die gebruikt wordt in medicijnen als volgt gemaakt en gecontroleerd:

“Medicinale cannabis van het BMC wordt op zeer zorgvuldige wijze gekweekt door een professioneel bedrijf. Het wordt geteeld volgens geldende EU-richtlijnen voor plantaardige geneesmiddelen. Medicinale cannabis wordt toegepast als medicijn en moet daarom voldoen aan een aantal strenge farmaceutische eisen. De belangrijkste daarvan is, dat elke soort medicinale cannabis die in de apotheek verkrijgbaar is altijd dezelfde samenstelling en ook vergelijkbare sterkte heeft.”

Sluipwespen
In de teelt van medicinale cannabis wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Het voorkomen van besmetting met ziektekiemen en verontreiniging met schadelijke insecten wordt voornamelijk bereikt door hygiëne en door biologische bestrijding met bijvoorbeeld (onschadelijke) sluipwespen. Medicinale cannabis wordt binnen gekweekt, onder kunstlicht en op hydrocultuur.

Zodra de oogst van de teler verwerkt is, gaat een medewerker van BMC de oogst afwegen, op uiterlijk controleren en klaarmaken voor verzending naar het laboratorium en het doorstralingsbedrijf. Om te kunnen garanderen dat aan alle eisen wordt voldaan, wordt de geleverde medicinale cannabis getest door onafhankelijke laboratoria op de gehaltes van de werkzame stoffen en de afwezigheid van ongewenste stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen of besmetting met ziekteverwekkers. Pas na goedkeuring wordt de partij medicinale cannabis dan toegelaten voor aflevering in de apotheek.

Cannabis doorstralen
Doorstralen met gammastraling is een methode om producten steriel en vervolgens langer houdbaar te maken. Het doodt eventueel aanwezige micro-organismen zoals bacteriën en schimmels en vertraagt bederf. De straling heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het product en de gezondheid. Doorstraling met gammastralen wordt bijvoorbeeld ook toegepast om te verhinderen dat aardappels gaan kiemen of om de rijping van fruit en groente te vertragen. Als doorstralen onder de juiste omstandigheden wordt toegepast, heeft het geen negatieve invloed op de samenstelling van het product. Ook wordt het product niet radioactief, zoals soms wordt gedacht.

Na het doorstralen wordt de medicinale cannabis naar het verpakkings- en distributiebedrijf gebracht. Hier wordt het in potjes van vijf gram verpakt en vanuit hetzelfde bedrijf wordt de medicinale cannabis op bestelling uitgeleverd aan apotheken. Ook het bestellen van grootverpakkingen is voor apotheken mogelijk.

Wie teelt dat dan?
De overheid bepaald wie de hennepplantjes voor de apotheek mag telen. Hiervoor is dus het BMC opgericht. Dit regeringsbureau geeft de gebieden en de stukken land aan waar de teelt van de cannabis is toegelaten. Alleen telers die een vergunning van het bureau hebben gekregen, mogen de plantjes telen.

In elke vergunning wordt de oppervlakte van het land waarop de verbouw is toegelaten vermeld en alle telers zijn verplicht hun hele oogst aan het bureau af te leveren. Het bureau moet deze oogst zo snel mogelijk, maar niet later dan vier maanden na het oogsten, aankopen.

Exportproduct
Overigens worden de wietplantjes niet alleen voor medicijngebruik in Nederland geteeld. Het BMC exporteert medicinale cannabis naar verschillende landen, waaronder Italië, Duitsland en Finland. Ze leveren aan buitenlandse apotheken, wetenschappelijke instellingen en bedrijven die doen aan productontwikkeling. Dit gebeurt op basis van originele importvergunningen verstrekt door de overheid van het importerende land. Bovendien is er een contract nodig waarin expliciet is opgenomen dat de cannabis voor productontwikkeling, klinisch onderzoek of patiëntgebruik is.

Zoek het uit!
Kom jij ook wel eens dingen tegen in het nieuws waar je zo je vraagtekens bij zet? Stuur je vraag in! De redactie van Zoek het uit! Gaat graag voor je op zoek naar de antwoorden.

Deel dit artikel: