Puppet International heeft meer geld van gemeente Meppel nodig

Het tweejaarlijkse internationale poppenfestival Puppet International vraagt zo'n twintigduizend euro van de gemeente Meppel. Krijgt het festival dat geld niet, dan is het maar de vraag of het in dezelfde vorm als voorgaande jaren door kan gaan.
Het Puppet International-festival is één de de weinige internationale poppenfestivals van ons land. Ook het feit dat een Drents evenement een rijksbijdrage krijgt, gebeurt volgens de organisatie van het festival relatief weinig.

Afgelopen jaar kwamen internationale top-poppenspelers naar Meppel, evenals poppenscouts die voor andere poppenfestivals op zoek waren naar talent. 

Relatief weinig
Puppet International kreeg de afgelopen editie zo'n twintigduizend euro van de rijksoverheid en vijftigduizend euro van de provincie Drenthe. Meppel gaf relatief weinig; zo'n negenduizend euro. Het Rijk wil vanaf 2020 echter dat de gemeente minimaal evenveel geld bijdraagt, maar het is niet duidelijk of Meppel dat kan betalen.

Reden tot kopzorgen bij de organisatie van het festival. Mocht de gemeente het geld niet kunnen vrijmaken, dan kan dat tot grote gevolgen leiden van de editie van 2022. "Over driekwart jaar moeten we al beginnen met de subsidieaanvragen voor 2022. In aanloop daartoe willen we gewoon heel graag weten waar we aan toe zijn", vertelt Mike Iking van de organisatie. 

Het verkrijgen van een rijksbijdrage is volgens Iking een belangrijke motivatie voor andere geldschieters om financieel bij te springen. "Het is een soort keurmerk, want je krijgt niet zomaar geld van het Rijk. Zonder die bijdrage wordt het ook lastiger om geld uit andere fondsen te krijgen."

Tekort bij organisatie
Bovenop de onzekerheid van de overheidsbijdragen komt ook dat het festival de vorige editie met een tekort heeft afgesloten. Iking: "Er kwamen meer betalende bezoekers dan de eerdere editie, maar die kozen vooral voor de goedkopere voorstellingen van vijf euro. In de grote zaal werd minder geld besteed." Eigen vermogen heeft de organisatie daardoor nauwelijks meer.

De gemeente heeft volgens de organisatie van het festival begrip voor de situatie, maar weet nog niet of er zo veel geld vrijgemaakt kan worden. Iking: "We hebben daarom een brief gestuurd naar het college en een afschrift daarvan naar de gemeenteraad. Het festival kost zo'n honderdduizend euro om te organiseren. Zonder de rijksbijdragen gaan we qua organisatie denk ik dertig jaar terug in de tijd."

De vorige editie van Puppet International trok ongeveer tienduizend bezoekers
Deel dit artikel: