Rechter: 'Vergunning mountainbikeroute Mensingebos Roden onjuist verleend'

De vergunning die nodig was voor een mountainbikeroute door het Mensingebos in Roden is door de gemeente Noordenveld onterecht verleend. Elf buurtbewoners en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) stapten met succes naar de rechter in Groningen.
De mountainbikeroute is een niet geheel op zichzelf staande route en doorkruist op bepaalde punten ook de paden van de medebosgebruikers, oordeelde de rechter. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan zoals op het bruggetje bij de Lieversche Diep. Er is door de gemeente onvoldoende getoetst of het gebruik van de mountainbikeroute gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde dier- en plantsoorten. 

Natuurtoets
De gemeente liet een extern bureau een natuurtoets uitvoeren. De toets was nodig in kader van de omgevingsvergunning. Het onderzoek is volgens de rechter te mager te noemen. In twee uur tijd is het bos volledig in kaart gebracht. Daarnaast vertoont het rapport onjuistheden en tegenstrijdigheden.

De gemeente is volgens de rechter onvoldoende kritisch geweest naar de uitkomsten van dit onderzoek. En dat mag je van een bestuursorgaan wel verwachten, zei de rechter. De klagers kregen op verschillende punten gelijk en vernietigde de rechter het gemeentebesluit. Hoger beroep is mogelijk, maar wel binnen zes weken.

Lees ook:
Komst van mtb-route door Mensingebos in Roden nog onzeker
Waarom Noordenveld moet wachten op een atb-route
Deel dit artikel: