Waar kun je het geld van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor gebruiken?

De drie noordelijke provincies en het kabinet sluiten binnenkort een regiodeal voor Natuurinclusieve Landbouw. Het kabinet wil daar tien miljoen voor beschikbaar stellen op voorwaarde dat het Noorden ook tien miljoen bijlegt.
Dan is er twintig miljoen beschikbaar om noordelijke boeren te helpen om natuurvriendelijker te gaan werken. En misschien wel minder intensief. Maar wat is nou Natuurinclusieve Landbouw? Vraag het boeren, politici, LTO en deskundigen en ze hebben allemaal een ander beeld.

RTV Drenthe ging op zoek naar een voorbeeld in vond dat in Foxwolde. Daar heeft bio-boer Peter Oosterhof de afgelopen jaren met vallen en opstaan zijn intensieve melkveehouderij omgebouwd naar een bedrijf dat zoveel mogelijk boert door en met de natuur. En veel minder intensief dan de nu gangbare melkveehouderij. 

(Het verhaal gaat verder onder de video)


De koeien bemesten de weiden. Door verschillende gras- en plantensoorten in de weiden in te zaaien, maakt Peter de bodem gezonder. Daardoor krijgen zijn koeien weer een gezonder 'salade-buffet'. Zijn koeien staan dus zo min mogelijk op stal.

Op het moment dat ze dat wel wel doen, produceren ze natuurlijk wel mest met ammoniak doordat mest en urine wel worden vermengd. Hoe raak je die mest dan kwijt als je de bodem en natuur geen geweld aan wilt doen? In ieder geval niet met injecteren. Dat is funest voor de bodem, zegt Peter.

(Het verhaal gaat verder onder de video)


Minder intensief melkvee houden betekent volgens Oosterhof automatisch ook nadenken over gesleep met veevoer, mest en voedsel. Daar moeten we volgens hem van af als we de landbouw duurzamer en natuurvriendelijker willen maken. Dat hangt volgens hem wel af van de consument en of die bereid is meer te betalen Volgens Peter moeten boeren alleen voor de regionale markt gaan produceren.

(Het verhaal gaat verder onder de video)


Binnenkort zetten landbouwminister Carola Schouten en de noordelijke provincies hun handtekening onder de twintig miljoen voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw, zodat meer boerenbedrijven natuurvriendelijker kunnen gaan boeren. Drenthe draagt 3,3 miljoen euro bij.