D66 Meppel vreest overlast omwonenden door verruiming openingstijden terrassen

D66 is bezorgd over het plan van het college van burgemeester en wethouders om de openingstijden van de terrassen in Meppel te verruimen. De partij stelt hierover vragen aan het college.
Burgemeester Korteland stelt voor dat terrassen in de toekomst tot een uur 's nachts open mogen blijven. Nu moeten terrassen om middernacht sluiten. Ook is de burgemeester van plan om terrassen toe te staan al in mei open te gaan, terwijl dat nu juli is. In de maand oktober mogen terrassen wat de burgemeester betreft ook meer dagen open zijn.

Leefbaarheid
D66 vraagt zich af hoe het zit met de leefbaarheid. "Achter de Grote Kerk zijn heel veel terrassen. En boven die panden wonen heel veel mensen", zegt raadslid Jeannet Bos.

Bos vraagt zich verder af of de burgemeester dit wel in zijn eentje kan besluiten. "De burgemeester kan dingen besluiten die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. Maar valt dit daar wel onder? Mag de burgemeester dit beslissen of moet het eerst door de raad?"

Het stoort Bos ook dat de horeca uitgebreid is geconsulteerd bij het maken van de plannen en dat het Wijkplatform Centrum alleen is geïnformeerd. "Alle betrokkenen zouden moeten worden geconsulteerd", aldus het raadslid.
Deel dit artikel: