Indienen zienswijze gasopslag Norg voor Apple-gebruikers onmogelijk

Voor Apple-gebruikers was het onmogelijk om digitaal hun zienswijze in te dienen over het besluit om de opslag van gasopslag Norg te verruimen.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt het aan de software die mensen gebruiken. Als de Apple-gebruikers hun zienswijze via Safari versturen, dan lukt het soms niet. Om mensen in de toekomst te waarschuwen, zal op de site komen te staan dat het versturen van een zienswijze met een Apple niet altijd lukt.

Uitbreiding gasopslag Norg
Tot afgelopen vrijdag was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het instemmingsbesluit Gasopslag Norg. Dat kon via de site bureau-energieprojecten.nl.

Momenteel past er vijf miljard kubieke meter gas in de opslag bij Langelo. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil die capaciteit verhogen naar zes miljard kubieke meter. De NAM wil daarmee toekomstige gastekorten sneller op kunnen vangen. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier dienden donderdag hun zienswijze in.

Van digitaal naar papier
Femke Wolthuis uit Norg is een van de personen bij wie het niet lukte om een formulier digitaal te sturen. Ze gebruikte daarbij een Apple-computer. Ook op de computer van haar buurman, die net als Wolthuis een poging waagde op een Apple, kreeg ze het niet voor elkaar.

"We kwamen wel bij het formulier en die konden we ook invullen, maar we konden het niet versturen”, aldus Wolthuis. “Dan gebeurde er niets.”
 
Ze legde het probleem telefonisch voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar werd naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. Dus reageerden zij en haar buurman dit weekend via de post. Inmiddels was het te laat om een zienswijze in te dienen.
 
Per individueel geval
De woordvoerder meldt dat ook naar de berichten die te laat per mail en post binnenkomen zal worden gekeken. Per individueel geval wordt vervolgens gewogen of ze nog worden meegenomen. In de berichten moet wel staan waarom mensen te laat zijn.

Wolthuis vindt het al met al een vreemde gang van zaken. “Als een website niet geschikt is voor alle software, dan sluit je een heleboel mensen uit”, aldus Wolthuis. “Dan schiet het zijn doel voorbij."
 
Gemeente Noordenveld
De gemeente Noordenveld diende de zienswijze niet digitaal in via de website, maar deed dit per post en rechtstreeks via een e-mail naar het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). Omdat bewoners ook een zienswijze in konden dienen, mailde de gemeente het ministerie voor EZK ook om te waarschuwen dat het formulier niet verzonden kon worden.