Drentse reizigers merken eventuele gevolgen van Deltaplan Mobiliteit 2030

Ruim twintig organisaties presenteerden vandaag een omvangrijk plan voor mobiliteit in de toekomst. Rekeningrijden en verstopping van de Randstad domineren het nieuws, maar ook voor Drentse reizigers kan dit plan grote gevolgen hebben.
“Stedelijke problematiek in Nederland is het grootste probleem, maar ook de minder drukke gebieden als de noordelijke provincies hebben een rol in het Deltaplan”, schrijft Olivier van Paasschen van de ANWB in een reactie. De wielerbond is één van de 25 organisaties achter het plan.

Reisplan op maat
In de noordelijke provincies is een van de belangrijkste uitdagingen om vervoer mogelijk te houden voor iedereen. In het buitengebied vervallen bushaltes en ook op lijnbussen is de laatste jaren bezuinigd.

Het Deltaplan zet voor de buitengebieden sterk in op 'MaaS'. Dat is een modewoord in de transportsector en staat voor 'Mobility as a Service'. Het is nu nog een concept, maar een reiziger kan straks bijvoorbeeld met een gehuurde elektrische auto naar een transferium net buiten de stad. Daar kan hij overstappen op de trein of een lijnbus. Die reis moet hij dan idealiter kunnen boeken met één mobiele app, waarin ook de verkeersdrukte bijgehouden wordt en waar de beste vrije parkeerplek staat aangegeven.

'MaaS' is sterk afhankelijk van data die aangeeft hoe de meeste reizen verlopen en welke vervoersmiddelen daarvoor gebruikt kunnen worden. Het staat nog in de kinderschoenen; binnenkort start de overheid met proefprojecten.

Hoewel flink wordt ingezet op openbaar vervoer, maken de opstellers zich volgens Van Paasschen geen illusies over het Drentse vervoer in 2030. “In 2030 zal naar verwachting het grootste deel van de afstand nog steeds met de (elektrische) auto, op de e-bike of via diensten als fijnmazig vervoer worden afgelegd.”

Veilig reizen
Een andere pijler van het lijvige rapport gaat over het veiliger maken van de provinciale wegen. Ook iets waar ANWB-man Van Paasschen graag op wijst. “Recent heeft de ANWB bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op provinciale wegen en provinciale besturen gevraagd de veiligheid van risico volle wegen met hoge ongevallenscores snel te verbeteren.”

Volgens de opstellers van het plan is het de eerste keer dat zo uitgebreid naar de infrastructuur en de reismogelijkheden is gekeken. De plannen zijn veelomvattend en als ze uitgevoerd worden, zit er een prijskaartje van enkele miljarden aan vast.

Concreet maken
Vooralsnog is het Deltaplan Mobiliteit 2030 niet meer dan een toekomstbeeld, maar de opstellers hopen op meer. "De Mobiliteitsalliantie wil heel graag in gesprek gaan met de nieuwe gedeputeerden en Statenleden in het Noorden om te kijken hoe we het Deltaplan in het noorden kunnen uit gaan voeren."
Deel dit artikel: