Onrust bij Trajectum over reorganisatie

Zorginstelling Trajectum zit in zwaar weer. Er is een miljoenentekort. De directie probeert via een reorganisatie grip te krijgen op het probleem. Daarmee ontstaat grote onrust onder het personeel.
Voorzitter Marjolein Bolt van de Raad van Bestuur van Trajectum noemt het in een brief aan de medewerkers "hectisch, ingewikkeld, ingrijpend en uitdagend. Maar veranderingen, hoe pijnlijk ook, zijn echt noodzakelijk."

Trajectum is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliënten met TBS, waarvan een aantal niet buiten de muren van de instelling komt. In Drenthe heeft Trajectum een grote vestiging in Boschoord in de gemeente Westerveld. Daarnaast is er een vestiging in Wilhelminaoord en Oosterstreek op de Drents Friese grens. Er werken zo'n 1600 mensen in totaal bij Trajectum.

Het rommelt al jaren bij de instelling. Personeel op de woongroepen voerden samen met de vakbonden actie voor meer personeel. Het personeel kon het werk niet aan. Er werd een zwartboek opgesteld. Uiteindelijk heeft de directie ingestemd met uitbreiding van personeel.


Tegelijkertijd heeft Trajectum te maken met een leegloop van deskundigen. Behandelaren bijvoorbeeld. Dat zijn de mensen die bepalen welk traject de cliënten moeten volgen. En ook of TBS'ers met verlof kunnen of niet. Veel van deze behandelaren met ervaring en kennis van zaken zijn vertrokken vanwege de interne sfeer. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe jonge mensen aangenomen of zijn er nog steeds vacatures.

De werkdruk voor deze groep behandelaren is alleen maar groter geworden. Er is ook veel wisseling van personeel. Zo'n zeventien procent vertrekt jaarlijks, volgens Bolt. Bovendien is het ziekteverzuim groot. In het jaarverslag van 2017 spreekt Trajectum over middellang en lang ziekteverzuim. De kosten zijn hoog. Zeker als het gaat om het inhuren van extern personeel is. Het is een groot probleem. 

En nu is er een miljoenentekort. In 2017 werd nog twee miljoen winst gemaakt. In 2018 is die winst compleet verdampt en is er een verlies van drie miljoen euro. De directie had gerekend op twee miljoen winst. In de interne brief van Marjolein  Bolt zegt ze dat er geen sprake is van een probleem. "Ik hoor regelmatig het gerucht voorbij komen dat Trajectum nu failliet dreigt te gaan of moet worden overgenomen door een andere zorgorganisatie. Dit is totaal niet aan de orde."

Toch zouden banken op actie hebben aangedrongen. Trajectum heeft tot oktober de tijd om orde op zaken te stellen. Anders vervallen bankgaranties.

Personeel verliest hun baan
Trajectum kondigde eerder dit jaar een reorganisatie aan. Zo'n 37 arbeidsplaatsen verdwijnen in de hele organisatie. En dan niet in de woongroepen, maar in de diensten er omheen. "We moeten ingrijpen. Het moet leiden tot een verhoging van de inkomsten en een besparing op de kosten, waaronder personeel." Personeel mag alleen nog maar declareren waar daadwerkelijk een vergoeding tegenover staat. En de bedden mogen niet meer leeg staan.

Voorgesteld werd door de directie om administratieve diensten op te heffen. De afdeling rapportage bijvoorbeeld. Deze afdeling legt contacten met Justitie bijvoorbeeld over de TBS'ers. En ze doen de administratie van de behandelaren. Volgens de top van Trajectum kunnen de behandelaren dit prima zelf. Een andere groep zijn de plaatsingscoördinatoren. Die zorgen er voor dat de bedden in de instellingen vol blijven. Ook zij moeten vertrekken.

 
Maar na de aankondiging van deze plannen komen de behandelaren begin dit jaar in opstand. Uiteindelijk heeft de directie dit plan ingetrokken. En dus is er grote verwarring onder het personeel. Zo merkt topvrouw Marjolein Bolt ook. "Achteraf heeft snelheid het gewonnen van zorgvuldigheid. Het besluit is genomen op basis van een plan op hoofdlijnen en onder grote financiële druk." Bolt biedt in de brief haar excuses aan voor de onrust die ze heeft veroorzaakt met de reorganisatie.

Ondertussen vertrekt ook de ene na de andere directeur en leidinggevende. Al dan niet vrijwillig. Sommige functies vervallen en andere directeuren verlaten Trajectum voor een andere baan. De laatste die vertrekt is Rob Kievitsbosch. Hij is directeur Klinisch Behandelen en krijgt minder ruimte van de top. "Wanneer ik nu de persoonlijke balans opmaak, is mijn conclusie dat deze ontwikkelingen minder goed bij mij passen als persoon. Ik wil daar nu consequenties aan verbinden." Intern wordt getwijfeld of dit wel de werkelijke reden is geweest.

Op de koffie bij de medewerkers
"Er zijn in het verleden dingen niet goed gegaan", zo schrijft Bolt. "En er gaan nog steeds dingen niet goed. Medewerkers in alle lagen die het gevoel hebben niet gezien te worden, veel te veel leidinggevenden in korte tijd en communicatie die stokt." In de brief kijkt ze ook naar de interne sfeer. "Ik sta er soms echt van te kijken hoe negatief de sfeer kan zijn. Mensen die het gevoel hebben dat er een angstcultuur heerst, anonieme brieven die door de organisatie gaan en onveilige gevoelens bij cliënten en medewerkers. Dat wil natuurlijk niemand en dat kunnen we ook alleen met z'n allen verhelpen."

Bolt en haar medebestuursleden hebben nog heel wat te doen voordat de sfeer weer is zoals in het verleden. Trajectum, zo zegt ze, gaat zich meer focussen op behandelen. Maar daarvoor moeten nog wel afspraken gemaakt worden. Net als met de ontslagen en inmiddels weer aangenomen medewerkers van de afdeling rapportage. Ook daar vragen ze zich af of de functie hetzelfde blijft of dat hun functie verandert. De donkere wolken hebben nog lang geen plaats gemaakt voor de zon. Ondertussen doet Marjolein Bolt aan 'damage control' en heeft ze besloten om de komende tijd met haar personeel 'koffiemomenten' te houden.
Deel dit artikel: