Meer vogels dan verwacht in nieuw natuurgebied

Het gaat boven verwachting goed met de nieuwe natuur rondom Drogteropslagen. Het natuurgebied bestaat bijna twee jaar, veel vogels hebben het gebied waar de Reest ontspringt inmiddels ontdekt.
"Wat betreft de vogels en dieren gaat de ontwikkeling boven verwachting", zegt Harald de Graaff van Stichting Het Drentse Landschap. "Het bijzondere is dat er veel vogels voorkomen terwijl het maar 13 hectare groot is: de grutto, kievit, lepelaar, grote zilverreiger et cetera. Er zijn ook reeën, hazen en vossen."  

Tijd nodig
Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en is ingericht in samenwerking met provincie Drenthe, gemeente De Wolden, het waterschap, bewoners en Stichting Het Drentse Landschap.

"De ontwikkeling van het elzenbroekbos gaat wat langzamer net zoals het ontwikkelen van bloemrijk grasland, maar dit heeft altijd tijd nodig", geeft De Graaff aan.

Excursie
Wie het nieuwe natuurgebied wil ontdekken: op zondag 16 juni geeft De Graaff een excursie.
Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws
Deel dit artikel: