Zeven Drentse gemeenten aan de slag met sportakkoord

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag bekendgemaakt dat 174 gemeenten bezig gaan met een lokaal sportakkoord. Daaronder zitten zeven Drentse gemeenten.
Het akkoord heeft als doel om iedereen in ons land in een veilige en gezonde omgeving te laten sporten. Het is de bedoeling dat sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven samen aan de slag gaan om lokale en regionale sportakkoorden te sluiten.

Lokaal sportakkoord
De zeven Drentse gemeenten die voor een lokaal sportakkoord gaan, zijn Assen, Borger-Odoorn, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Noordenveld. Zij hebben allemaal een aanvraag ingediend voor een zogeheten sportformateur. In totaal hebben 155 van de 355 Nederlandse gemeenten zo'n aanvraag ingediend.

De sportformateur moet optreden als begeleider om een lokaal sportakkoord te bereiken. Uiteindelijk is het de bedoeling om dit akkoord samen met de lokale betrokkenen op te stellen. Het budget voor de sportformateur is eenmalig 15.000 euro.

Voorbeeld
"Een mooi voorbeeld is het in maart gesloten Zeeuws Sportakkoord, waardoor nu alle kinderen in Zeeland getest worden op hun motorische vaardigheden", legt minister Bruins uit.

De Rijksoverheid trekt jaarlijks ruim vierhonderd miljoen euro uit om het sportakkoord te stimuleren, maar ook alle betrokken partijen leveren een bijdrage.
Deel dit artikel: