Onderwijshuisvesting splijt gemeenteraad Hoogeveen

De oppositie in de gemeenteraad in Hoogeveen voelt zich aan de kant gezet en monddood gemaakt. De voltallige oppositie verliet vanavond de raadszaal uit onvrede over de gang van zaken rond het dossier onderwijshuisvesting.
De SP, GroenLinks, de VVD, de SGP, D66 en de PvdA hadden juist voor vanavond een extra debat aangevraagd over de miljoenenoverschrijding bij de bouw van Kindcentrum Wolfsbos. Maar dit dossier valt onder de vandaag opgestapte Jan Steenbergen. De oppositie onder aanvoering van de VVD wilde daarom uitstel van het debat.


Eis: antwoorden tot in detail
Gert Vos zou namens het college de vragen over de onderwijshuisvesting beantwoorden, maar daar ging de oppositie niet mee akkoord. “Ik wil dan de garantie dat de wethouder de vragen tot achter de puntkomma kan beantwoorden”, zei Inge Oosting van de PvdA. Vos zei die garantie niet te kunnen geven omdat hij de vragen niet kende. Hij gaf aan ze eventueel schriftelijk te kunnen beantwoorden.

De coalitie wilde het debat wel gewoon vanavond voeren om uitstel in het gevoelige dossier te voorkomen. En de door collegepartijen voorbereide moties wilde de coalitie wel in stemming brengen, zonder dat daar inhoudelijk over zou worden gesproken.

Dat stuitte de VVD tegen de borst. “Om tot inhoudelijk goede moties te komen, moeten die wel eerst worden besproken. Als de moties vanavond in stemming worden gebracht verlaten wij als oppositie de raadszaal”, zei Mark Strolenberg namens de VVD.

Besluiten zonder debat
Gemeentebelangen gaf aan zich onder druk te voelen gezet door de opstelling van de oppositie, maar zei ook dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is. “Moties kunnen wel worden ingediend, maar het debat en het inspreken van de schoolbesturen wordt opgeschoven. De coalitie neemt daarmee de schoolbesturen en de oppositie niet serieus”, zei de PvdA daarop.

Het college nam de moties van de collegepartijen over. Dat betekent dat het college opdracht krijgt van de raad om een onderzoek te doen naar de beste financieringsvorm voor het de scholen. Verder wil de raad dat het college zo snel mogelijk een onderwijsvisie ontwikkelt.

“We gaan in Hoogeveen normaal eerst het debat aan en nemen dan pas besluiten. Dat is nu omgedraaid. We werden gewoon aan de kant gezet. We stonden met de rug tegen de muur. De moties zijn nu overgenomen door het college en daar zijn we boos over”, zei Strolenberg na afloop.

Slecht voor scholen
Zweers Wijnholds van de Stichting Bijeen, waar 14 basisscholen onder vallen, vond het bijzonder spijtig dat het debat niet wordt gevoerd. “Het gaat over de inhoud voor onze scholen, de huisvesting. De coalitie en oppositie komen nu tegenover elkaar te staan en dat doet onze zaak geen goed”, zei Wijnholds na afloop.

Hij had het wel begrepen als het debat twee weken zou zijn uitgesteld, inclusief de behandeling van de moties. “Die visie ligt er al. We wilden juist in gesprek met de wethouder over de financiering, maar dat werd steeds afgehouden”, aldus Wijnholds.
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Hoogeveen gemeenteraad
Deel dit artikel: