Gemeente Emmen moet opnieuw fors bezuinigen

De gemeente Emmen wordt met de ene na de andere miljoenentegenvaller geconfronteerd.
Uit een brief die vanmiddag is verstuurd naar de gemeenteraad, blijkt dat de gemeente Emmen weer opnieuw te maken heeft met tegenvallers. Dit heeft te maken met geld vanuit Den Haag. 

'Helaas geen verbetering'
Zo wordt de gemeente gekort op inkomsten vanuit het Rijk. De Rijksoverheid informeert de gemeente over de omvang en verdeling van het gemeentefonds in mei, september en december. Het gaat dit jaar om een neerwaarts bedrag van ruim 1,2 miljoen euro oplopend tot ruim 4 miljoen euro in 2023. 

Ook de compensatie voor btw die Emmen betaalt (uit het zogeheten BTW Compensatiefonds), valt lager uit. Wethouder Jisse Otter baalt zichtbaar van deze nieuwe tegenvaller. "Het tempo waarin allerlei grote ontwikkelingen op ons afkomen is hoog. We hebben weer 1,2 miljoen kunnen wegstrepen. Eerder al een miljoen en een half miljoen. Zo zijn we 2,7 miljoen euro kwijt."

De gemeente schrijft in de brief dat het had gehoopt dat de ontwikkelingen in Den Haag voor een verbetering gingen zorgen van de financiële positie, maar dat dat 'helaas niet het geval is'. Volgens Emmen worden de extra middelen voor jeugdhulp teniet gedaan door de andere ontwikkelingen.

Tekorten jeugdzorg, voorziening Wildlands
In december is Emmen voor het eerst geconfronteerd met miljoenentegenvallers, ook door tegenvallende inkomsten vanuit het rijk en tekorten in de Jeugdhulp. Emmen heeft daarnaast 10 miljoen euro moeten reserveren voor de aandelen van dierenpark Wildlands, die op dit moment niks waard zijn. Hierdoor heeft Emmen een verlies van 17,1 miljoen geleden. Ook voor dit jaar wordt een verlies verwacht.

De financiële positie van Emmen is penibel. In de spaarpot zit nog een kleine acht miljoen euro. Daarom wil de gemeente de komende jaren extra geld (3,4 miljoen euro) storten om weer op een gezond niveau te komen. 

Bovenop de aangekondigde bezuinigingen van maart, moeten er nieuwe bijkomen. "We ontkomen niet aan verdere keuzes."

'Desnoods onorthodoxe keuzes maken'
De jaarrekening van 2018 is vanavond besproken tijdens de commissievergaderingen. Vooral de oppositiepartijen lieten fel van zich horen. Henk Huttinga, fractievoorzitter van de ChristenUnie ging er scherp in. "Dit kunt u ook zien aankomen. We lopen steeds achter de feiten aan. Weerstandsvermogen is nihil volgend jaar, ben ik bang. Hoe zit het met de financiële discipline? Het overzicht is weg", aldus Huttinga. "Het college moet keuzes maken. Desnoods onorthodox."

Volgens Harry Leutscher van LEF! moet het hele bestuursakkoord van dit college herijkt worden. "We hebben geen speelruimte. Ook gezien de brief van vanmiddag. We moeten praten over bezuinigingen."

Carmen Hoogeveen van D66: "We lezen vaak dat dingen onderzocht worden. Het is tijd voor aanpakken."

'Droge citroen waar we uit moeten persen'
Wethouder Jisse Otter geeft aan dat het een lastig traject wordt en vergelijkt het met een citroen. "In het begin als je in een citroen knijpt, komt het sap er gemakkelijk uit. Maar we hebben nu te maken met een droge citroen, waar we wat uit moeten persen."

Toch wil hij de moed erin houden. "Het is geen verloren periode. We hebben het over een begroting van 420 miljoen euro, daar komen ook goede dingen uit."

27 juni vervolg
De gemeenteraad en het college komen maandag bijeen om over de nieuwe financiële situatie te praten. Op 27 juni wordt er over gepraat in de gemeenteraadsvergadering en moet duidelijk worden welke kant Emmen op moet. Otter heeft de raad opgedragen actief mee te denken over verdere bezuinigingen.
Deel dit artikel: