Brandbrief aan minister: jonge boer ziet het niet meer zitten

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NJAK) heeft een brandbrief gestuurd naar minister Carola Schouten van Landbouw over de situatie in de melkveehouderij.
Jonge boeren zeggen in de brief het vertrouwen in de toekomst te missen. Ze roepen de minister op om de melkveehouderij de ruimte te geven om te ontwikkelen. 

Roerige maand
"We hebben echt een roerige maand achter de rug", begint voorzitter Roy Meijer van de Drentse tak van het NAJK. "Het begon met de dierenactivisten die stallen gingen bezetten. Vervolgens kregen we van de minister het bericht dat ze te veel fosfaatrechten heeft uitgegeven en dat we die als sector moeten inleveren. Vervolgens wordt de PAS (red: Programma Aanpak Stikstof) afgeschoten door de Raad van State."

Meijer ziet het als de ene tegenslag na de andere en het ministerie denkt en werkt volgens hem niet echt mee met de boer.

Ministerie moet stappen zetten
Komende maandag komt de minister met haar visie op de kringlooplandbouw. Dat is een duurzame vorm van landbouw, waarbij alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied.

"Ze wil er een eigen draai aan geven. Daar zijn we blij mee. Maar gaat ze vanuit het ministerie ook stappen zetten richting de boeren? Is ze bereid om wetten zoals mestwetgeving aan te passen? En geeft ze ons ruimte om ervoor te zorgen dat je als boer kringlooplandbouw kunt toepassen?"

Het mag duidelijk zijn: Meijer zit met veel vragen. Hij is bang dat het bij vergezichten blijft. Oftewel: het ministerie wil dat boeren liever vandaag dan morgen overschakelen, maar dan moeten de boeren maar zelf uitzoeken hoe.

Lage marges
Als voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt moet Meijer natuurlijk wel opkomen voor de jongere boer. En dat is ook hard nodig, vindt hij.

"Jonge boeren stappen in een bootje met de bank. Dan heb je een hoge lening en dus ook hoge lasten. Dan kan het ministerie wel zeggen dat we allerlei zaken liever vandaag dan morgen moeten veranderen, maar dat kan niet zomaar in een bedrijf waarin je er 25 jaar over doet om een investering terug te verdienen. De marges zijn niet zo groot."

Meijer hoopt dan ook dat de brandbrief de ogen van de minister opent en dat ze beseft dat jonge boeren het even niet meer zien zitten. "Dat ze bij zichzelf te rade gaat en denkt: 'Oké, dat signaal pak ik op. Ik ga ze de ruimte geven en samen met hen de toekomst vormgeven'. Ik hoop dat die boodschap overkomt", besluit Meijer.

De brandbrief aan minister Carola Schouten kun je hier lezen.