Droogte deze zomer: 'We houden het scherp in de gaten'

We gaan de zomer tegemoet, en het lijkt er op dat er weer volop mooi weer aan komt. Vorig jaar was het in de zomer zó droog, dat het voor grote problemen zorgde.
Vorig jaar zakte het grondwaterpeil zó ver, dat boeren maar ook natuurbeheerders en huizenbezitters in de problemen kwamen. Er kwamen scheuren in dijken, akkerbouwers hadden een magere oogst, huizen verzakten door het inklinken van de droge grond. 


Hoe gaan we dit jaar de zomer in? Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat de situatie vrij normaal is voor de tijd van het jaar. "Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. We kunnen ruim voldoende water aanvoeren en de grondwaterstanden zijn normaal in een groot deel van het gebied. Op de hoger gelegen gronden zijn de grondwaterstanden wel aan de lage kant. We houden alert de weersverwachting in de gaten."

Geen grote zorgen
Ook Waterschap Hunze en Aa's maakt zich nog geen grote zorgen. Waar vorige zomer in het Drentse deel van het gebied tussen half juli en half augustus overdag een sproeiverbod gold, lijkt dat nu nog heel ver weg: "Het lukt nog goed om voldoende water aan te voeren. Van een sproeiverbod is dan ook nog lang geen sprake."

De reactie van het waterschap Noorderzijlvest is ongeveer hetzelfde: "Vooralsnog is er voldoende aanvoer van water. Pas als we gekort worden op water vanuit het IJsselmeer, gaan we weer nadenken over een sproeiverbod."

In de gaten houden
Alle drie de waterschappen geven wel aan scherp in de gaten te houden hoe het gaat met het grondwaterpeil in Drenthe.

In april werd bekend dat het kabinet miljoenen uittrekt om grotere waterbassins aan te leggen, zodat Nederland bij nieuwe droge zomers de tekorten van vorig jaar bespaard blijft. Volgens een voorlopige inschatting kan de economische schade door de droogte in 2018 zijn uitgekomen op maximaal 2 miljard euro.
Deel dit artikel: