Kloosterveen teleurgesteld: speelbos en natuurspeelplaats toch weg voor huizen

Het speelbos van Kloosterveen in Assen en de natuurspeelplaats verdwijnen, zodra er op die plek huizen komen. De bomen worden elders gecompenseerd. En er komen nieuwe, misschien ook wel natuurlijke speelplaatsen terug op andere plekken.
"Overigens zal woningbouw tegenover de Bostulp nog wel even duren, en blijven het speelbos en de natuurspeelplek de komende jaren zoals het is."

Dat is de reactie van het college van B en W op kritische vragen van de ChristenUnie. Ook was er luid protest van kinderen vanuit de wijk en een handtekeningenactie. Ze willen niet dat hun favoriete avontuurlijke speelplekken verdwijnen voor woningbouw.


Bomen overleven niet
Ouders en kinderen willen graag behoud van beide plekken, door ze op te nemen in de nieuwbouwplannen. Maar volgens B en W is behoud van het bos en de natuurspeelplek niet het uitgangspunt van de geplande woningbouw daar.
"Integratie van het speelbos in het nieuwe uitbreidingsplan is overwogen, maar stuit op problemen doordat het gebied voor de woningbouw aanzienlijk opgehoogd moet worden. In samenhang wordt het waterpeil opgezet. Dit geeft de bomen geen overlevingskans."

Natuurspeelplaats was tijdelijk
Verder is de natuurspeelplaats, zo zegt het college, in 2010 in overleg met bewoners uit het gebied Kloosterbos als tijdelijke voorziening aangelegd. "Daarom is het ook niet meegenomen in de structuurvisie. Maar we zullen wel voldoende nieuwe speelgelegenheid realiseren bij de uitwerking van de plannen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar het creëren van natuurlijke speelplekken", schrijven B en W in de beantwoording.

Omdat kinderen 127 protesthandtekeningen hebben ingezameld, is het college bereid met de kinderen in gesprek te gaan, en alles nader toe te lichten.

Teleurstellend
De bewoners vinden de reactie vanuit het Asser stadhuis 'zeer teleurstellend'. "Heel jammer dat ze nergens voor openstaan. Niks kan kennelijk behouden worden, en dat valt ons erg tegen. We zouden daar toch wel graag nog eens een gesprek over willen", zegt Laura Dusseljee.

Of de buurt er genoegen mee neemt, dat alles op den duur verdwijnt, is de vraag. "We denken er nog over om toch in actie te komen. Want ze willen helemaal niks veranderen aan hun plannen, en dat is toch erg onbevredigend," besluit Dusseljee. "Al kan alleen maar de waterpomp gespaard blijven, dat is tenminste iets."
Deel dit artikel: