Gaswinning mogelijk eerder naar veilig niveau, maar met grote gevolgen

De gaswinning in Groningen kan mogelijk al volgend jaar zakken naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Dat is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het niveau dat als veilig is aangemerkt.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat maatregelen uitwerken waarmee een snellere daling van de winning behaald kan worden. Tot dusver werd voor het komende 'gasjaar', dat in oktober begint, uitgegaan van een kleine 16 miljard kubieke meter. 

Bij 12 miljard kubieke meter gaswinning per jaar daalt het risico op aardbevingen in Groningen tot aanvaardbaar niveau stelt het SodM. De afgelopen jaren zijn er regelmatig aardbevingen in Groningen, die ook schade aanrichten in Drenthe. 


Gasopslag Norg
Een van de maatregelen die Wiebes laat onderzoeken is het niet volledig aanvullen van de gasopslag in Norg. Het gas in de ondergrondse opslag bij Norg is bedoeld als buffer voor Nederlandse huishoudens waar de NAM uit kan putten bij onverwacht stijgende vraag.

Het niet volledig aanvullen heeft nadelen. "Dit kan betekenen dat op koude dagen pieken in de vraag naar laagcalorisch gas niet kunnen worden opgevangen", stelt het ministerie. "Daarnaast kan deze maatregel leiden tot grotere fluctuaties in de gasproductie uit het Groningenveld en daarmee ook gevolgen hebben voor het seismische risico. Minister Wiebes zal daarom het SodM vragen deze risico’s in kaart te brengen."

Het verlagen van de gasopslag staat haaks op de eerdere plannen om de gasopslag bij Norg/Langelo te verhogen. Gemeenten trokken hier onlangs over aan de bel bij Wiebes.
[Article:Noordenveld wil duidelijkheid van Wiebes over verhogen gasopslag]

Grote gebruikers afsluiten
Eind juli moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn. Een andere mogelijke besparing kan worden behaald door leidingen af te koppelen. "Om de benodigde besparing te behalen zouden meerdere industriële grootverbruikers moeten worden afgesloten", stelt Economische Zaken. "Dit leidt onder andere tot bedrijfssluitingen, grote werkloosheid en risico’s voor de elektriciteits- en voedselvoorziening. Ook het afsluiten van regionale netwerken heeft grote maatschappelijke gevolgen omdat dan zowel particulieren, bedrijven en instellingen, zoals verpleeghuizen en scholen, geen gas meer krijgen.
Deel dit artikel: