Helen Zeldenrijk van Boermarke Zeijen: kijk naar samenwerkende gebieden voor kringlooplandbouw

Klavers, klaprozen en margrieten, dat zijn een aantal van de bloemensoorten die zijn ingezaaid om akkervogels de winter door te helpen. “Het is een prachtig gezicht”, zegt Helen Zeldenrijk van Boermarke Zeijen over de akkerrand. “Straks ook voor de akkervogels.”
Vandaag is bekend gemaakt dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zesde deel van zijn beschikbare budget zal besteden aan het stimuleren van ‘kringlooplandbouw’ in Nederland. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het verbouwen van nieuwe gewassen en met zelfvoorzienend werken. Boermarke Zeijen is een voorbeeld van kringlooplandbouw in de praktijk. Bij de Boermarke werken 12 boeren samen op onder andere het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Samenwerking als antwoord
Volgens Zeldenrijk moet de minister samenwerkende gebieden en niet de individuele boeren gaan afrekenen op de kringloop. “Anders zou je minder snel de kringloop kunnen sluiten. En de samenwerking akkerbouw-veehouderij stimuleer je er niet mee.”

Ze wijst naar Boermarke Zeijen. “Die is 1200 hectare groot. Als je daar een kring omheen legt en kan zien hoe de kringlopen kunnen worden gesloten, dan bereik je meer dan op individuele schaal.“

Plannen
Zo is de aanleg van de bloemrijke akkerrand een van de plannen van de Boermarke ten behoeve van kringlooplandbouw. Akkervogels zullen zich deze winter met de zaden van de bloemen voeden. Er staat meer op de agenda. Zeldenrijk buigt zich over een kaart waarop de plannen staan getekend. Voorbeelden van die ideeën zijn het aanleggen van kikkerpoelen en natuurvriendelijke oevers. Ook willen ze stappen zetten in energieopwekking.

“Hier zie je een weiland dat vorig jaar nog regulier gebruikt werd en is omgevormd naar natuur,” vertelt Zeldenrijk wijzend naar een stuk land. “Dan gaan we kijken hoe dit zou kunnen passen in onze kringlooplandbouw. Misschien is er iets van eiwitteelt mogelijk", doelt ze op vervanging van buitenlandse eiwitrijke soja voor veevoer. "Dan sluiten onze kringlopen beter en hoeven we in de toekomst minder soja te importeren vanuit het buitenland." 

Kavelruil
Naast het verbeteren van de biodiversiteit houdt de Boermarke zich ook bezig met kavelruil. Het is de bedoeling dat het stuk weiland aansluit op andere natuur. “Doordat we kavels hebben geruild kon de natuur worden aaneengesloten”, legt Zeldenrijk uit. "Daardoor is ook de structuur veranderd. Dat scheelt aan transporten. Boeren hoeven minder door het dorp te rijden en dat vermindert CO2-uitstoot.”
Deel dit artikel: