Uitspraak KFC-rechtszaak: bezwaren Emmenaar verworpen

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van een Kentucky Fried Chicken-restaurant in Emmen verworpen. Vandaag was de uitspraak.
Een bewoner van de Zuidbargerstaart in Emmen had bij de Raad geëist dat de bouw van het fastfoodrestaurant aan de Nijbracht wordt afgeblazen. De Emmenaar was bang dat de komst van de KFC voor veel overlast zou zorgen.

Overlast
Zo vreesde hij dat de vestiging tot zwerfvuil in zijn straat zou leiden. Ook zou reclamezuil bij het fastfoodrestaurant zijn uitzicht verpesten.

Daarnaast waren volgens hem zonder vergunning bomen gekapt en het restaurant zou in de veiligheidszone van een aardgastransportleiding staan. De man stelde dat zijn woonomgeving steeds verder erop achteruitgaat. Dat heeft ook te maken met de reconstructie van de rondweg.

Valt wel mee
In de uitspraak stelt de Raad vast dat de gemeente Emmen streng zal optreden als er na de vestiging van de KFC met enige regelmaat zwerfafval rond het restaurant wordt aangetroffen. Daarnaast stelde de Raad dat het wel meevalt met de aantasting van de woon- en leefomgeving van de Emmenaar. De reclamemast, die maximaal 14 meter hoog wordt, heeft volgens de Raad op een afstand van meer dan 180 meter van zijn huis niet zoveel impact.

Wat de aardgastransportleiding betreft, de Raad schatte het veiligheidsrisico van de locatie veilig in.

Deel dit artikel: