Melkveehouder en gebiedsmakelaar uit Een ging in gesprek met Rutte: 'Geef de regie aan de gebieden'

In een gesprek met minister-president Mark Rutte pleitte Albert van Burgsteden voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofbeleid, vormgegeven mét de boeren. "Ik zou zeggen: laat de provincie de kaders neerleggen en geef de regie aan de mensen."
De Drentse manier, zo noemt Van Burgsteden uit Een het. "In onze provincie doen we het altijd al zo. Met de boer praten, in plaats van over de boer. Ga het gebied in, haal op wat er gezegd wordt en koppel dat aan het beleid. Dan krijg je een gedragen plan. Dat is direct het werk van een gebiedsmakelaar."

Ellende

Vorige week sprak Van Burgsteden met Rutte in Lemmer. Daarbij waren ook andere betrokkenen bij de aanpak van het stikstofbeleid aanwezig. "Rutte was in Friesland om een bezoek te brengen aan een boer in Koudum", legt Van Burgsteden uit. "Daarna hebben wij 1,5 uur met hem gesproken. Ik was de enige boer. Althans: de enige die nog echt op het maaiveld rijdt."
Volgens Van Burgsteden stelde Rutte zich geïnteresseerd op. "Hij wil van deze ellende af zijn, dat merkte ik. Ik heb mezelf de vraag gesteld: wat kan ik de minister-president meegeven om het probleem te kunnen oplossen? Ik ging er niet als boer Albert zitten, maar wel met de kennis van boer Albert."

Chefsache

Dat Rutte de problemen serieus neemt, blijkt volgens Van Burgsteden uit het feit dat de politicus het probleem dichter naar zich toetrekt. "Hij maakt er wat ze in Duitsland een Chefsache noemen van. Het komt erop neer dat hij het probleem bij zijn ministers weghaalt en hier zelf de verantwoordelijkheid in neemt. Dat zegt wel wat."
De agrarische sector is nu in afwachting van het kabinet. "Na de vakantie zou minister Henk Staghouwer met een perspectiefbrief komen", weet Van Burgsteden. "Maar ondertussen is Rutte dus het land ingetrokken om te voelen wat er leeft."

Spelregels

Albert van Burgsteden is duidelijk over wat er volgens hem moet gebeuren. "De provincie moet met spelregels komen en de mensen moeten daarmee aan de gang. Als de provincie van het Rijk voldoende vertrouwen krijgt om de budgetten zelfstandig aan te wenden is er heel veel mogelijk. Van onderop, zoals ook de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet al eerder aangaf."

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.