Moet de gracht verlengd worden of niet?

In Meppel zijn ze er nog lang niet over uit: moet de Prinsengracht opengebroken worden of niet? Gemeenteraadspartij Sterk Meppel heeft bedongen dat de haalbaarheid ervan wordt onderzocht, maar niet iedereen zit het idee zitten. Vanavond is er een inloopavond over de kwestie.
Het verlengen van de Prinsengracht is een speerpunt van Sterk Meppel. De lokale partij is voortgekomen uit de Grachtwacht, een groep die veertig jaar lang streed voor het behoud van de grachten in Meppel. 

Economie en veiligheid
"Groen en water in de binnenstad zijn heel fijn voor de omwonenden en de leefomgeving. Het reinigt de lucht bijvoorbeeld", zegt fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes. "Het levert natuurlijk ook een mooi plaatje op. Dat zorgt weer voor een economisch voordeel, omdat er dan meer toeristen naar de stad komen. Die geven geld uit en zorgen zo voor meer werkgelegenheid."

Daarnaast ziet ze de parkeerplaatsen op het Prinsenplein liever verdwijnen. Nu is er op de klinkers plaats voor ongeveer twintig auto's, maar met een eventuele verlenging van de gracht gaan die ook verloren. "Het is nu een verkeerschaos op het plein", vindt Bakkenes. "Parkeren wil nog wel, maar eruit rijden met alle voetgangers, fietsers en andere automobilisten is een ramp. Het gaat steeds net goed."

Het levert natuurlijk ook een mooi plaatje op
Elisabeth Bakkenes

'Ik moet klanten maar zien terug te winnen'
Toch is niet iedereen zo lyrisch over het doortrekken van de gracht als Bakkenes. Jaap de Boer is eigenaar van Herberg 't Plein en heeft een terras precies op de plek waar de gracht verder zou moeten gaan.

"Ik heb 120 terrasplekken en als je daarvan misschien tachtig procent moet inleveren, dan ben je niet blij. Vorig jaar toen we zo'n mooie zomer hadden, kwam zestig à zeventig procent van mijn omzet van buiten. Daarvoor heb ik dertig mensen in dienst. Als dat wegvalt, lever ik zo'n achttien mensen in."

"Daarnaast zou ik drie jaar een beetje in de shit zitten", drukt De Boer zich voorzichtig uit. "De verbouwing zal zeker anderhalf jaar duren en daarna moet ik mijn verloren klanten maar zien terug te winnen. Ik vraag me ook af of de toerist het echt leuk vindt. Als je niks eromheen organiseert is twee keer langs de gracht lopen ook een gewoonterecht geworden."

Ik zou drie jaar een beetje in de shit zitten
Jaap de Boer

Kostenplaatje
Er wordt ook al voorzichtig naar de eventuele kosten gekeken. De verlenging van de Prinsengracht zo'n vijftien jaar geleden, waarbij de gracht ter hoogte van de Prinsenbrug werd doorgetrokken naar het Prinsenplein, heeft de gemeente om en nabij 700.000 euro gekost.

De verlenging tot aan de Groenmarkt is andere koek. Dit project zou zes tot acht miljoen euro kosten. Met een beetje geluk zou de gemeente daar niet helemaal voor hoeven opdraaien.

"Je zou voor dit plan subsidies kunnen aanvragen bij het rijk, de provincie en de Europese Unie", denkt Bakkenes. "En als het uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad voor meer werkgelegenheid zorgt dan wordt het ook op die manier terugverdiend."

Dat onderzoek is onderdeel van het coalitieakkoord dat vorig jaar is gesloten. Daarin staat: 'we onderzoeken dit als een maatschappelijke businesscase. Dit vraagt aan de voorkant een goed geformuleerde onderzoeksopdracht, die we met de raad willen opstellen.' Coalitiepartij Sterk Meppel was de enige partij die tijdens de verkiezingen pleitte voor het opengraven van de gracht.

Inloopavond
Voor het onderzoek wordt de input van voor- en tegenstanders, die op de inloopavond van vanavond zijn afgekomen, gebruikt. Hoewel die plaatsvindt in Herberg 't Plein, vindt Jaap de Boer dat geen probleem: "Ik heb als ambassadeur van deze mooie stad een goede band met de gemeente Meppel en we zullen elkaar niet anders aankijken als het plan wel of niet doorgaat", aldus De Boer. "Maar ik zal er wel voor strijden om het tegen te houden."